Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 asti.

Vanhusneuvoston tehtävät

  • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
  • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Toiminta vuonna 2019

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon vanhuspalvelulain velvoitteet koskien suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5), palvelujen riittävyyden arvioimiseksi (§ 6) sekä vanhusneuvoston mahdollisuusiin osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan ja arviointiin ikäihmisiä koskevissa asioissa (§ 11).

Tutustu toimintasuunnitelmaan 2019

Kokousaikataulu

  • 26.9. klo 13.15

Vanhusneuvoston kokoonpano 2019-2021

VarsinaisetVarajäsenet
Jussi Särkelä, (puheenjohtaja), SDP Jouko Koskinen, SDP
Eija Savela, KESK Sirkka Salmi-Mehtonen, KD
Raimo Huvila, (varapuheenjohtaja), KOK Pertti Räisänen, KOK
Eija Salmenkivi, KOK Maija Salmenkaita, KOK
Leena Lauren, PS Peter Mansner, PS
Paula Hakanen, SDP Sirkka Laaksonen, SDP
Pirkko Niemi, SDP Varpu Peltonen, SDP
Ulla-Stina Palomaa, SFP Håkan Sandell, SFP
Heimo Liimatainen, VAS Tuula Natunen, VAS
Juha Suomela, VIHR Arto Tiihonen, VIHR
Pirkko Toivonen, VIHR Leila Mäkynen, VIHR
Reijo Söderberg, veteraanijärj. Ritva Nordlund, veteraanijärj.

Vanhusneuvoston uutiskirjeet

Uutiskirjettä ei julkaista vuonna 2019.

Ajankohtaista

Twitter