Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Jos haluat tietoa meneillään olevista asioista, tilaa uutiskirje vanhusneuvoston sihteeriltä (tuija.mustajarvi@vantaa.fi).

Vanhusneuvoston tehtävät

  • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
  • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Vanhusneuvoston esite
Vanhusneuvoston toimintasääntö
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2017

Toiminta vuonna 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon vanhuspalvelulain velvoitteet koskien suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5), palvelujen riittävyyden arvioimiseksi (§ 6) sekä vanhusneuvoston mahdollisuusiin osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan ja arviointiin ikäihmisiä koskevissa asioissa (§ 11).

Tutustu toimintasuunnitelmaan 2018
Vanhusneuvoston vuosikello 2018

Vanhusneuvoston kokousten esityslistat

Neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoittesta: http://paatokset.vantaa.fi/. Valitse järjestelmästä toimielimeksi "Vanhusneuvosto" ja klikkaa "Hae kokoukset".

Vanhusneuvoston uutiskirjeet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter