Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Vuoden 2020 järjestöavustusten ja apurahojen hakemisesta tullaan tiedottamaan tällä sivulla tammikuussa 2020.

Järjestöavustukset vuonna 2019

Vantaan kaupunki julistaa haettavaksi järjestöavustuksia ja apurahoja vuonna 2019

Avustusten hakuohjeet ja linkit hakemus- ja tilityslomakkeisiin löytyvät kunkin avustuksen alasivulta:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Liikunta-avustukset

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Nuorisoavustukset

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksia haetaan ensisijaisesti Oma Vantaa-asiointipalvelussa sähköisillä hakulomakkeilla.

Muut avustus- ja apurahahakemukset sekä tilityslomakkeet toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon (postitse: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse: kirjaamo@vantaa.fi) tai Vantaa-infon toimipaikkoihin.

Lataa kaupungintalolla 16.1.2019 pidetyn Avustusinfon ohjelma ja diaesitykset ja vastaa tilaisuuden palautekyselyyn

Tallenne avustusinfo-tilaisuudesta on katsottavissa Vantaakanavalla

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

  • Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä on toimitettava tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Hakuohjeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustuksia taide- ja kulttuuritapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla sekä ystävyysseuratoimintaan. Kohdeavustushakemuksia käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa.

  • Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksia ovat: projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustuksia voi hakea ympäri vuoden hankkeisiin tai tapahtumiin, jotka edistävät alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat. Hakemus osoitetaan yleisjaostolle.

  • Avustushakemukset on jätettävä vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan ja 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Ajankohtaista

Twitter