Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Ajankohtaista

Avustusinfo kaupungintalolla 31.1.2018 klo 17.00 - 19.30

Tilaisuuden ohjelma ja tilaisuudessa esitetyt diat.

Vuonna 2018 haettavien avustusten ja apurahojen hakuajat

Kaikki avustus- ja apurahahakemukset toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon (Asematie 7, 01300 Vantaa) tai Vantaa-infon toimipaikkoihin.

Henkilötietosi kaupunginhallituksen yleisjaoston myöntämien avustuksien käsittelyssä

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018

Hakemus- ja tilityslomakkeet sekä hakuohjeet löytyvät kunkin avustuksen alasivulta:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Liikunta-avustukset

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Nuorisoavustukset

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

  • Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä on toimitettava tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Hakuohjeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustuksia taide- ja kulttuuritapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla sekä ystävyysseuratoimintaan. Kohdeavustushakemuksia käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa.

  • Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksia ovat: projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustuksia voi hakea ympäri vuoden hankkeisiin tai tapahtumiin, jotka edistävät alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat. Hakemus osoitetaan yleisjaostolle.

  • Avustushakemukset on jätettävä vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan ja 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter