Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Järjestöavustukset ja apurahat vuonna 2021

Vuoden 2021 avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella: Vantaan kaupunki julistaa haettavaksi järjestöavustuksia ja apurahoja vuonna 2021

Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin avustuslajin nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa-palvelussa vain avustuksen hakuaikana. Myös avustusten käytön selvitys- ja tilityslomakkeet ovat Oma Vantaa-palvelussa.

Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa–asiointipalvelun kautta, avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla: www.vantaa.f/vantaainfo. Toimipaikkoihin jätettävä hakemuslomake on saatavissa avustuslajien yhteyshenkilöiltä.

Sekä Oma Vantaa-asiointipalvelussa jätettyjen että muulla tavoin toimitettujen hakemusten liiteasiakirjoineen on oltava perillä palautuspisteissä annettuun määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi.

Avustuksien myöntämisessä noudatetaan hakuaikana voimassa olevia avustusten yleisiä sekä avustuslajikohtaisia myöntämisperiaatteita. Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät kunkin avustuksen omilta sivuilta.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää kohdeavustuksia taide- ja kulttuuritapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla sekä ystävyysseuratoimintaan. Kohdeavustushakemuksia käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa.

  • Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.
  • Myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin.

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksia ovat: projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus.

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksia toimintaan, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä elävöittää yhteisöjä eri puolilla Vantaata. Avustuksia myönnetään esimerkiksi kyläjuhlien ja asukastapahtumien järjestämiseen sekä muihin innovatiivisiin hankkeisiin.

  • Avustushakemukset on jätettävä vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan ja 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.
  • Myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet

Ajankohtaista