Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Asukkaat järjestävät tapahtuman

Vantaan kaupunki kannustaa asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa eri puolille Vantaata. Myönnämme avustuksia toimintaan, joka on kaikille avointa ja edistää yhteisöllisyyttä asuinalueella.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset myöntää vuodesta 2020 alkaen vapaa-ajan lautakunta. Avustusten myöntämisessä noudatetaan lautakunnan 21.1.2020 hyväksymiä avustusperiaatteita sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita.

Paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustukset

Koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi vapaa-ajan lautakunta on kumonnut vuoden 2019 toiminta-avustusten käyttöselvitysten toimittamiselle asetetut määräajat. Vapaa-ajan lautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2020, että käyttöselvitysten toimittamisen uusi määräaika on 18.10.2020.

Vuoden 2020 toiminta-avustukset voidaan maksaa kokonaisuudessaan ennakkona sitoumusta vastaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Toiminta-avustuksen ennakkositoumuslomake toimitetaan allekirjoitettuna kirjaamoon avustuksen maksamista varten.

Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisen perustoiminnan kustannuksiin. Avustuksen omarahoitusosuus voi koostua talkootyöstä. Avustusta voivat hakea esimerkiksi kaupunginosayhdistykset, joiden toiminta on säännöllistä ja parantaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminta-avustusten hakuaika oli helmikuu 2020.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea kyläjuhlien, erilaisten asukastapahtumien tai muun innovatiivisen hankkeen järjestämiseen. Kohdeavustus on ensisijaisesti tarkoitettu kattamaan kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja välttämättömistä toimintakuluista kuten viranomaismaksusta. Hakijan kannattaa varautua kattamaan itse osa tapahtuman kuluista.

Kohdeavustushakemus tulee täyttää huolellisesti ja palauttaa vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kohdeavustuksia, jotka on jätetty vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta. Vuoden 2020 kokousaikataulut. Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvasti. Kohdeavustukset maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen. Tapahtumasta aiheutuneet kulut eritellään tilityslomakkeessa kuittikohtaisesti. Tilityksen käsittelyaika on tyypillisesti 3-6 viikkoa.

Huom! Avustusta itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen haetaan taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustushakemuksella. Lisätietoa avustuksesta.

Vinkkejä avustusta hakevalle

  • Tutustu avustusten ja apurahojen yleisiin myöntämisperiaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteisiin ennen hakulomakkeen lähettämistä.
  • Ole ajoissa liikkeellä: avustusten käsittely ja päätöksenteko vie aikaa.​
  • Täytä hakemus huolellisesti.​
  • Ilmoita tapahtuman sisältö ja tiedot esiintyjistä jo hakemuksessa.​
  • Hae avustusta tapahtuman järjestämisen kannalta vain oleellisiin asioihin.​
  • Ilmoita tapahtumastasi Vantaan tapahtumakalenterissa ja hyödynnä sosiaalista mediaa tiedottamisessa.​
  • Tapahtuma ei voi tuottaa voittoa. Mahdolliset tulot otetaan huomioon maksuvaiheessa.​
  • Avustuksella ei voi kattaa kaikkia kuluja - varaudu maksamaan osa itse.​
  • Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, joten varaudu omaan väliaikaisrahoitukseen.​
  • Säilytä laskut ja kuitit.

Koosteet paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusten ja aluerahojen saajista

Vuoden 2019 paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Vuoden 2018 paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Vuoden 2017 aluerahan jakaantuminen

Vuoden 2016 aluerahan jakaantuminen

Vuoden 2015 aluerahan jakaantuminen

Ajankohtaista


Twitter