Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää hakemuksesta tapahtuma-avustuksia yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen Vantaalla. Avustusten hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin.

Avustusta myönnetään Vantaalla toteutettaviin kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Erityisestä syystä avustus voidaan myöntää tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen myös kaupungin alueen ulkopuolella. Vain poikkeustapauksessa avustus myönnetään yhteisölle, jolle on myönnetty toiminta-avustus. Avustuksia ei myönnetä yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin. Avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut avustettavaan kohteeseen liittyvät järjestely- ja hallintokulut. Avustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon tarjoilukuluja lukuun ottamatta esiintymissopimuksissa mainittuja back stage -kuluja.

Kohdeavustushakemukset tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista ja 21 vuorokautta ennen sitä kaupunkikulttuurilautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi. Kaupunkikulttuurilautakunta käsittelee kohdeavustushakemukset tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa.Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Kohdeavustus maksetaan tapahtuman jälkeen annettua käyttöselvitystä vastaan. Käyttöselvityksestä tulee ilmetä tulot ja menot ja se tulee antaa siihen tarkoitetulla lomakkeella sähköisessä Oma Vantaa-palvelussa. Käyttöselvitys tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa hankkeen tai tapahtuman päättymisestä.
Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä on tehty tapahtuman jälkeen, käyttöselvityksen määrä-aika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli käyttöselvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot. Myönnetystä avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella. Sitoumuslomakkeen saa pyydettäessä.