Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. Kaupunkimarkkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

Tukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Tuen saajan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet. Vapaamuotoinen selvitys tuen sopimuksen mukaisesta käytöstä tulee tehdä neljän kuukauden sisällä tapahtumasta.

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Ajankohtaista

Twitter