Hyvinvointiohjelma

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan hyvinvointiohjelman 9.4.2018. Hyvinvointiohjelma on kaupunkitasoinen, kaikkien toimintaa ohjaava strategiatason ohjelma. Se tukee valtuustokauden strategian painopistealueen ’Edistämme asukkaiden hyvinvointia’ toteutusta. Ohjelman päämäärät ovat:

A.Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä

  • Liikunnallinen elämäntapa ja liikunnan harrastaminen lisääntyvät
  • Tupakointi ja alkoholin käyttö vähenevät

B.Hyvinvointierot vähenevät

  • Alueiden väliset hyvinvointierot vähenevät
  • Asukkaiden väliset hyvinvointierot vähenevät

C.Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten

  • Kotouttaminen onnistuu aikaisempaa paremmin

Ajankohtaista

Twitter