Hyvinvointiohjelma

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan hyvinvointiohjelman 9.4.2018. Hyvinvointiohjelma on kaupunkitasoinen, kaikkien toimintaa ohjaava strategiatason ohjelma. Se tukee valtuustokauden strategian. Hyvinvointiohjelman painopistealueen on ’Edistämme asukkaiden hyvinvointia toteutusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman painopisteet vuosille 2020-2022 ovat:

  • Vantaalaisten elintavat paranevat ja Vantaalaisten hyvinvointi lisääntyy.
  • Alueiden väliset erot pienenevät ja asukkaiden väliset hyvinvointierot pienenevät.
  • Arkiympäristön turvallisuus.
Suomen monikulttuurisena kuntana strategiateema tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyys strategiateeman kanssa, joka vastaa monikulttuurisuus suunnitelmasta.

Ajankohtaista


Twitter