Hyvinvointiraportointi

Vantaalla on pitkät perinteet hyvinvointiraportoinnissa. Hyvinvointikertomuksia ja -katsauksia on tehty vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Hyvinvointiraportti tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaisesti Vantaalla tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina suppeampi hyvinvointikatsaus. Raporttien työstössä hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta.

Hyvinvointiraportointia ohjaa Vantaan hyvinvointityöryhmä, HYRY, jonka puheenjohtajisto koostuu apulaiskaupunginjohtajista. Hyvinvointiraportin koonnista vastaa hyvinvointiraportoinnin työryhmä yhteistyössä toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja antavat Tia Ristimäki ja Christa Salovaara-Karstu.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter