Laskutus

Kaupunki laskuttajana

Vantaan kaupunki haluaa kannustaa asiakkaitaan sähköisen laskun käyttöön. Suurin osa Vantaan kaupungin sekä sen liikelaitosten lähettämistä laskuista on jo mahdollista vastaanottaa paperittomasti, yrityksille lähetetään verkkolaskuja ja kuluttaja-asiakkaille omaan verkkopankkiin toimitettavia e-laskuja. Asiakkaille, joilla ei ole vielä mahdollisuutta ottaa vastaan sähköistä laskua, laskut lähetetään paperisina. Maksaessa on tärkeää käyttää laskussa olevaa viitettä, jolloin suoritus kohdistuu oikealle laskulle.

Vantaan kaupunki voi toimittaa sähköisinä

 • yleislaskutuksen kautta eri toimialan laskuja
 • terveyskeskuksen laskut
 • aikuisopiston kurssilaskut
 • asumispalvelujen, kehitysvammahuollon ja vammaishuollon laskut
 • lapsiperheiden kotipalvelun laskut
 • lasten päivähoidon laskut
 • lasten sijaishuollon laskut
 • vanhusten avopalveluiden, hoiva-asumisen palveluiden ja sairaalapalveluiden laskut
 • koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen laskut
 • kuvataidekoulun ja musiikkiopiston laskut
 • ylioppilastutkintomaksujen laskut
 • Vantaan liikunnan laskut
 • Vantaan työterveyden laskuja
 • Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen yleislaskutuksen laskuja (ei sairaankuljetuksen)
 • Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon laskut
 • Marja-Vantaan yleislaskutuksen laskuja.

Kuluttaja-asiakkaalle toimitettavan paperisen laskun tilisiirtolomakkeella kerrotaan omassa verkkopankissa tehtävään e-laskusopimukseen tarvittavat tiedot, mikäli lasku on mahdollista saada jatkossa suoraan omaan verkkopankkiin.

Ohjeita e-laskun käyttöönottoon saa omasta verkkopankista ja pankin asiakaspalveluneuvonnasta.

Lue lisää: e-lasku.info.

Yritysten verkkolasku

Vantaan kaupunki toimittaa verkkolaskuja yrityksille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa verkkolaskujen vastaanottoon. Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen verkkolaskut(at)vantaa.fi. Samasta sähköpostiosoitteesta saa tarvittaessa lisätietoja Vantaan kaupungin laskutuksesta.

Vantaan verkkolaskujen välittäjänä toimii OpusCapita Group Oy, välittäjätunnus 003710948874

Laskutiedustelut:
Vantaan kaupunki / talouspalvelukeskus
Laskutuspalvelu
PL 315
01301 Vantaa
puh: 09 839 22004
email: myyntilaskut(at)vantaa.fi

Laskujen perintä

Laskuille myönnettävä maksuaika on Vantaan kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaan laskun päiväyksestä laskien 14 päivää + kolme pankkipäivää. Vantaan kaupunki on tehnyt sopimuksen perintäpalveluiden keskittämisestä Intrum Justitia Oy:n kanssa. Sopimuksella Intrum Justitia Oy hoitaa maksumuistutukset Vantaan kaupungin erääntyneistä saatavista sekä perinnän jatkotoimenpiteet. Maksumuistutuksesta peritään 2,10 €.

Kaupunki laskun vastaanottajana

Arvoisa toimittaja

Vantaan kaupungille osoitetut laskut tulee lähettää alla olevilla osoitteilla.
Toivomme Teidän lähettävän laskunne meille ensisijaisesti verkkolaskuina.

Laskun mukana tulevat liitteet (kuten esim. lehdet, liittymälahjat ym.) postitetaan kuitenkin tilaajan katuosoitteeseen.

Laskutusosoitteet verkkolaskuille

Yhteystiedot: Y-tunnus: 0124610 - 9

OVT -tunnukset

Vantaan kaupunki 003701246109
Vantaan kaupunki/ Työterveys 0037012461091210
Vantaan kaupunki/ Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos 0037012461091211
Vantaan kaupunki/ Suun terveydenhuolto 0037012461091213

Verkkolaskujen välittäjä

Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Laskut tulee aina lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina.

Toimittajaportaali

Laskut luodaan ja toimitetaan maksuttomassa toimittajaportaalissa sähköisesti, jos laskun lähettäjän käytössä ei ole laskutusjärjestelmää. Toimittajaportaali vaatii rekisteröitymisen. Kun haluatte rekisteröityä portaalin käyttäjäksi, ottakaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen ostolaskut@vantaa.fi .
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimittajaportaalin käyttöohjeeseen

Laskulla tulee olla viitekentässä kustannuspaikkanumero tai sisäinen tilausnumero, ostotilauslaskuissa tilausnumero laskun tilausnumero-kentässä, jotta lasku ohjautuu oikealle käsittelijälle. Jos yllä mainittuja tietoja ei ole saatavilla, tilaajan nimi tai joku muu yksilöivä tieto tulee näkyä laskulla.

Tutustu toimittajaportaalin pikaohjeeseen tästä

Yhteistyöstä kiittäen,

Vantaan kaupunki/Talouspalvelukeskus
Reetta Kankaanpää

Ajankohtaista

Twitter