Vastuullisuustyö Vantaalla

Vastuullisuus on keskeinen arvo kaupungin strategiassa. Vantaa toimii itse vastuullisesti ja edellyttää vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltaan. Kestävää kehitystä edistävään vastuullisuustyöhön on valittu neljä konkreettista painopistettä.

Kaupunki toteutti vuoden 2018 lopulla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (sustainable development goals, SDG:t) olennaisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, haasteita ja jo tehtyjä toimia. Tämä työ oli alkusysäys kaupungin systemaattiselle vastuullisuustyölle ja aiemmin aloitettujen toimien yhdistämiseksi kattavaksi vastuullisuuskokonaisuudeksi.

Vastuullisuus kattaa monia eri puolia: Vantaan vastuullisuustyötä on niin ilmasto- ja ympäristötyö, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö, hyvinvointi- ja terveystoimi kuin kestävä taloudenpitokin. Lisäksi vastuullisen kunnan työhön kuuluu myös esimerkiksi laadukas opetus ja koulutus sekä kuntalaisdemokratia ja muut osallistumisen väylät.

Vantaan kaupungin Uusi Vantaa 2020 -organisaatiouudistuksessa vastuullisuus tunnistettiin yhdeksi kaupungin strategiateemaksi. Strategiateemoja johdetaan poikkihallinnollisesti - vastuullisuus on koko Vantaan yhteistä työtä!

Painopistealueet

Kaupungin olennaisuusarvioinnissa tunnistettiin 17 SDG-tavoitteen joukosta neljä painopistealuetta, joihin kaupunki keskittää vastuullisuuden kehittämistoimet lyhyellä aikavälillä.

Näillä pääteemoilla pyritään vahvistamaan kaupunkia vastuullisena ja oikeudenmukaisena toimijana sekä mahdollistamaan asukkaille resurssiviisas arki. Tämän aikaansaamiseksi Vantaa muun muassa kehittää hankintojen osaamista ja uudenlaisia ympäristövastuullisia ratkaisuja. Vantaa on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2014.

Painopistealueemme

  • Vastuullinen Vantaa
    Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
    Vastuulliset hankinnat
  • Vastuullinen Vantaalainen
    Minun pyöräilykaupunkini
    Minun energiani

Organisointi ja toteutus

Vastuullisuustavoitteiden toteuttaminen on kaupungin kaikkien toimialojen ja tulosalueiden yhteinen asia.

Vantaa toteuttaa vastuullisuustyötä erilaisten ohjelmien ja tiekarttojen avulla: muun muassa resurssiviisauden tiekartta, hyvinvointiohjelma, myönteisen erityiskohtelun ohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, strategisten hankintojen tiekartta ja elinvoimaohjelma ohjaavat kaupungin työtä.

Vastuullisuudesta järjestetään koko henkilöstölle koulutusta. Lisäksi kehitetään kaupungin henkilöstön eettistä ohjeistusta henkilöstökeskuksen johdolla (henkilöstön code of conduct). Kaupunki tekee yhteistyötä HEUNIin kanssa harmaan talouden ja työelämäoikeuksin edistämiseksi.

Jatkuva vastuullisuuden kehittäminen on Vantaalle tärkeä arvo. Teemme monipuolista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vastuullisuusteemoissa.

Neuvottelukunta vastuullisuuden asialla

Vantaalla toimii myös vastuullisuusneuvottelukunta, jossa on jäseniä kaupungin sisältä ja ulkoisista sidosryhmistä. Kaupunginjohtajan nimittämä neuvottelukunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Vastuullisuusneuvottelukunta luo edellytyksiä yhteistyölle ja tavoitteiden kirittämiselle sekä pohtii muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tai Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia kaupungin toimintaan. Lisäksi ryhmä seuraa muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden ja kaupungin omien painopisteiden edistymistä.

Vantaan kaupunki on osallisena Valtioneuvoston kanslian hankkeessa, jossa on tavoitteena tuottaa näkemys ja konkreettinen toimintamalli poikkihallinnollisesta kestävän kehityksen edistämisestä kaupunkiorganisaatioissa ja niiden strategiatyössä.

Tutustu neuvottelukunnan muistioihin

Ajankohtaista