Elokuun toimintaympäristötiedot

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden 2020 elokuun lopussa 236 400. Vantaa on kasvanut kuluvan vuoden aikana lähes 2 700 asukkaalla, joka oli vajaat 800 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019. Ero johtuu pitkälti kuntien välisen nettomuuton vähenemisestä.

Uusia asuntoja oli valmistunut elokuun loppuun mennessä 2 450, joka oli runsaat 400 vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Rakennuslupia oli myönnetty peräti 2 200 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Vantaan työttömyysaste on selvästi laskenut viime kuukausina: toukokuun 19,2 prosentista elokuun 14,7 prosenttiin. Työttömyysasteen lasku johtuu suurimmaksi osaksi lomautettujen määrän puolittumisesta. Toukokuussa lomautettuja oli 10 800, josta määrä on laskenut elokuun lopun 4 900 lomautettuun.

Lisää tietoa on koottu Tilastoja Vantaalta -diasarjaan, jota päivitetään kuukausittain.

Kannattaa myös katsoa Excel-taulukkoa, jossa on koko alkuvuoden tiedot kuukausittain.

Toimintaympäristötaulukko, jossa on tietoja väestöstä, rakentamisesta ja työttömistä. Tiedot on kerrottu myös tekstissä.

Lataa pidemmällä aikasarjalla oleva Toimintaympäristötaulukko Excel-muodossa.

Ajankohtaista