Ilmastoviisaat taloyhtiöt


Taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantaminen kannattaa; se luo uusia ympäristöystävällisiä työpaikkoja ja on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Haasteena kuitenkin on, että taloyhtiöt ovat usein epätietoisia omista energia-asioistaan: markkinoilla olevia energiatehokkuusratkaisuja ei tunneta tai niiden sopivuudesta omaan taloyhtiöön ei ole varmuutta. Vastaavasti energiatehokkuusratkaisuja tarjoavat yritykset kokevat taloyhtiöt haastavana asiakasryhmänä, sillä niiden tiedot ovat pirstaloituneena usean eri toimijan järjestelmissä. Tästä syystä talonyhtiöille ratkaisuja markkinoi vain kourallinen yrityksiä.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa etsitään ratkaisuja tähän haasteeseen. Hankkeessa muun muassa:

  • kokeillaan vantaalaisissa ja helsinkiläisissä pilottitaloyhtiöissä lämpötilaa ja ilmanlaatua mittaavia sensoreita uudenlaisen taloyhtiötiedon tuottamisessa. Uudenlaista tiedon soveltamismahdollisuuksia kokeillaan energianeuvonnassa ja energiatehokkuusmarkkinoiden avaamisessa.
  • selvitetään sensorien tuottaman tiedon vaatimia luvittamis- ja yksityisyydensuojakysymyksiä suhteessa GDPR -direktiiviin. Hankkeen opit kootaan Taloyhtiön digiopas -julkaisuun.
  • sparrataan yrityksiä hyödyntämään uudenlaista taloyhtiötietoa ja markkinoimaan palveluitaan asiakasystävällisemmin
  • luodaan taloyhtiöpäättäjille suunnattu ilmainen ja avoin verkkokurssi taloyhtiöiden energia-asioista.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki, Green Building Council Finland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Vantaan kaupunki.

Hankkeen kesto: 1.9.2018-31.12.2020

Hankkeen budjetti: 996 989 euroa

Ajankohtaista


Twitter