Urbaania kasvua - GSIP Vantaa

Urbaania kasvua -hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä olevien että työttömien, pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samanaikaisesti tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden kasvua. Kehitettävät ratkaisut ovat pääasiassa yritystasoisia ja ne pyrkivät nivomaan yhteen kasvua tukevia sosiaalista pääomaa kasvattavia sisältöjä mm. koulutuksen avulla.

Vantaan alueen työvoimasta 32% on matalan koulutustason osaamista. Tavoitteena on työvoiman osaamistason nosto, alueen työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen kehittäminen työn murroksessa.

Ratkaisut

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ’kasvudiilejä tai kasvupaketteja’ yrityksille (GSIP – Growth and Socia Investment Pacts). Näillä kasvudiileillä pyrittäisiin ohjaamaan sekä yritysten omien kasvutavoitteiden, että yhteiskunnan sosiaalisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamista ja toteuttamista. Kasvupaketteja luodaan rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon.

GSIP mallit luodaan yhteiskehittämisellä projektipartnereiden ja sidosryhmien kesken. Mallit testataan ja pilotoidaan vähintään 60 yrityksen kanssa. Syntyvästä datasta on tarkoitus tehdä informaatio-ohjauksen toimintamalli / palveluekosysteemi. GSIP mallien toimivuus mitataan vaikuttavuusarvioinnilla.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa –hanke kohdistuu vantaalaisiin 20-200 henkeä työllistäviin pk-yrityksiin sekä työvoimaan Vantaalla.

Hankkeessa mukana: Vantaan kaupunki on päätoteuttaja (Varia, työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut) ja osatoteuttajina Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari, tutkimuslaitokset PT ja ETLA, sekä yrityspartnereina FinnairCargo, Infocare Oy, Solteq Oyj, Vantti Oy ja ISS Palvelut Oy.

Hankkeen kesto: 1.1.2019 - 31.10.2021

Hankeen kokonaisbudjetti on lähes 5 miljoonaa euroa, josta Vantaan kaupungin osuus on 1 860 000 euroa.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.


Ajankohtaista


Twitter