Harjoittele Vantaalla

Oletko kiinnostunut opiskeluusi liittyvän harjoittelujakson suorittamisesta Vantaan kaupungilla?

Vantaalla tehdään paljon yhteistyötä eri alojen oppilaitosten, kuten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Perinteisin oppilaitosyhteistyön muoto kaupungilla on tutkintoihin ja koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot. Harjoittelupaikkoja on Vantaalla tarjolla monipuolisesti eri toimialojen toimintayksiköissä.

Opiskelijana sinulla on mahdollista suorittaa opintoihin sisältyviä harjoittelu- tai työssäoppimisjaksoja Vantaan kaupungin työpaikoilla. Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, riippuen opiskeltavasta tutkinnosta ja oppialasta. Harjoittelun kesto ja ajankohta määräytyvät opiskeltavan alan mukaan.

Harjoittelun kautta opiskelijalla on mahdollisuus saada hyödyllistä kokemusta työelämästä, Vantaan kaupungista työnantajana sekä luoda tärkeitä työelämän verkostoja.

Hakeutuminen harjoitteluun

Vantaan kaupungin harjoittelupaikoista ilmoitetaan eri kanavissa, riippuen opintokokonaisuudesta, harjoittelumuodosta sekä siitä onko kyseessä palkaton vai palkallinen harjoittelu. Ammattikorkeakouluopintoihin liittyvistä harjoitteluista (erityisesti sosiaali- ja terveysalan harjoittelut) ilmoitetaan www.jobstep.net -palvelussa, lukukausikohtaisten aikataulujen mukaisesti.

Harjoittelijoiden palaute

Anna palautetta harjoittelujaksostasi oheisella kyselylomakkeella. Kyselyn tarkoituksena on kerätä opiskelijoilta palautetta harjoittelun onnistumisesta ja ohjauksen laadusta ja se soveltuu kaikille, jotka suorittavat tutkintoon ja koulutukseen liittyvää harjoittelua.

Vastaamalla kyselyyn autat Vantaan kaupunkia kehittämään opiskelijoiden ohjausta ja työyksiköiden toimintaa.

Yhteistyöoppilaitoksia työharjoittelussa

  • Arcada
  • Diak
  • Laurea
  • Metropolia
  • Varia

Ajankohtaista

Instagram

Twitter