Tervetuloa lääkäriksi Vantaalle!

Lääkärit työssään

Jos arvostat erinomaisia koulutusmahdollisuuksia, avointa työilmapiiriä ja uusien työtapojen rohkeaa kokeilua – tule Vantaalle töihin.


Tarjoamme terveyskeskuslääkäreille ja jatkokoulutuksessa oleville lääkäreille:

 • erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua Suomessa
 • mahdollisuuden koulutuksiin myös ulkomailla
 • suunnitelmallisen perehdytyksen ja seniorikollegojen tuen
 • mahdollisuuden oman työn räätälöintiin
 • oppimista ja kouluttautumista arvostavan ilmapiirin
 • kilpailukykyisen palkkauksen
 • viikoittaiset tutortunnit YEK-vaiheen lääkäreille.

Kehity Vantaalla

Panostamme lääkärien koulutukseen ja urakehitykseen. Kaikki Vantaan terveysasemat ovat osa ammattitaitoista opetusterveyskeskustamme.

 • Kandien ja yleislääketieteen erikoistuvien opetusta ja koulutusta koordinoi opetusterveyskeskus. Jos olet YEK- ja erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri, nimeämme sinulle oman henkilökohtaisen ohjaajan. Meillä on nimetty koulutusylilääkäri ja kaksi supertutoria.

Järjestämme:

 • YEK-seminaarin joka kuukausi
 • YLE-erikoistuville teemaseminaaripäivän kaksi kertaa vuodessa
 • kaikille lääkäreille suunnatun Lääkäriforumin kaksi kertaa vuodessa.

Kannustamme akateemiseen tutkimustoimintaan. Kuulumme Akateemiseen terveyskeskukseen (AkaTK), joka edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa.

Useat tk-lääkärimme ovat mukana kansallisissa Käypä hoito suositus -työryhmissä.

Missä tulet työskentelemään?

Terveysasemalla

Lääkärimme työskentelevät seitsemällä terveysasemalla sekä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, päihdetyössä ja psykososiaalisissa palveluissa. Kaikilla terveysasemilla toimii päiväpoliklinikka, jossa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat ilman ajanvarausta.

 • Voit räätälöidä omaa työtäsi ja vastaanottoaikoja. Vastaanottojen lisäksi voit työskennellä monipuolisesti lasten- ja äitiysneuvoloissa, ehkäisyneuvoloissa sekä koululääkärinä.
 • Kehitämme aktiivisesti erikoisalojen lääkärikonsultaatioita
 • Käytössämme on listautumismalli, jossa paljon terveyspalveluita tarvitsevat saavat omalääkärin.

Vantaan sairaalassa

Vantaan sairaalaan kuuluvat:

 • Seutulassa sijaitseva Katriinan sairaala (seitsemän kuntoutusosastoa, päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto).
 • Rekolassa sijaitseva Peijaksen sairaala (kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiyksikköä).

Työskentelysi sairaalassa hyväksytään erikoistumispalveluksi yleislääketieteeseen. Jos olet 4.vuosikurssin suorittanut kandidaatti, voit työskennellä jo osastotyössä. Meillä on koulutusoikeudet yleislääketieteen ja geriatrian erikoisaloilla Helsingin yliopistossa sekä palliatiivisen erityispätevyyden koulutusoikeus.

Vantaa on sähköisten palveluiden edelläkävijä

Olemme innovatiivinen kaupunki, joka osallistaa henkilöstöä ja kuntalaisia uusien parempien palveluiden kehittämiseen.

Meillä kuntalaiset voivat muun muassa

 • varata hoitajalle vastaanotto- ja puhelinaikoja netin kautta. Syksyllä 2019 laajennamme sähköisen hoidontarpeen arvioinnin käyttöä kaikille terveysasemille.
 • tehdä sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin netissä
 • tilata klamydian ja tippurin näytteenottopaketin netin kautta kotiin.

Liity joukkoomme - tervetuloa Vantaalle töihin!

Ajankohtaista

Twitter