Sairaala työpaikkana

Sairaalapalveluissa työskentelee yhteensä noin 235 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä toimivia perus-/lähihoitajia, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja. Hoitotyöntekijöiden jälkeen seuraavaksi suurin työntekijäryhmä ovat laitoshuoltajat, jotka toimivat kaupungin Tilakeskuksen organisaatiossa. Lääkäreitä on noin 20 ja muissa tehtävissä toimii noin 20 henkilöä. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi sairaalassa työskentelee eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä harjoittelujaksoja.

Vapaista työpaikoista ilmoitetaan Vantaan kaupungin nettisivuilla ja työvoimahallinnon järjestelmässä. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten mukaisesti. Vakinaisten hoitotyöntekijöiden palkkaamisesta vastaavat hoitotyön osalta osastonhoitaja ja ylihoitaja yhdessä, laitoshuoltajien osalta siivouspalvelujen palveluesimies, lääkäreiden osalta ylilääkäri ja tukipalvelujen osalta palveluesimies.

Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi Sairaalapalveluissa työskentelee avustajia ja vapaaehtoisia.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter