Palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita kunnan hyväksymän palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Vantaan kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • Tehostetun asumisen palveluseteli
  • Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon palveluseteli (tehostetussa asumispalvelussa tai muussa palvelussa)

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.