Liikkumista tukevat palvelut

Tiedote 18.3.2020

Menokaveri-toiminta ajetaan alas koronaviruksen vuoksi. Kaikkiin niihin asiakkaisiin joilla on Menokaveri tullaan olemaan puhelimitse yhteyksissä 18.3.2020 alkaen. Asia ei vaadi yhteydenottoa asiakkaalta.

Tarvittaessa kysymykset sähköpostitse menokaveri@vantaa.fi. Menokavereille on tiedotettu muutoksista sähköpostitse.

Poikkeustilan aikana ei järjestetä perehdytyksiä eikä uusia asiakkaita oteta jonoon. Mikäli sinulla on haasteita kodin ulkopuolella liikkumisessa, ota yhteyttä seniori- tai vammaisneuvontaan (yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta). Ilmoitamme, kun Menokaveri-toiminta jatkuu.

Vammaisneuvonnan ja kuljetuspalvelun puhelinnumerot

Vammaisneuvonnan ja kuljetuspalvelun puhelinnumerot ovat yhdistyneet. Palveluiden yhteinen numero on vammaisneuvonnan numero 09 839 24682 arkisin klo 9-15. Kuljetuspalveluun (09 8392 9565) soitetut puhelut yhdistyvät automaattisesti vammaisneuvonnan numeroon.

Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse:
vammaisneuvonta@vantaa.fi
kuljetuspalvelut@vantaa.fi
henka@vantaa.fi

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Siirry sivulla:
Julkinen liikenne
Menokaveri-tukihenkilötoiminta
Kuljetuspalvelut
Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi
Kun olet jo asiakkaana

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

 • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
 • saattajapalveluna
 • ryhmäkuljetuksina
 • korvaamalla kohtuulliset kustannukset jotka aiheutuvat taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta
 • muulla soveltuvalla tavalla

Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä liikkumista tukeviin palveluihin. Erillistä hakemusta ei tarvita. Yhteydenoton jälkeen asiakkaaseen otetaan yhteyttä.

Asiakkaan palveluntarve kartoitetaan mm.:

 • terveystietojen pohjalta
 • kotikäynnillä
 • puhelimitse tai sähköpostitse

Arvioinnin tueksi voidaan pyytää erikseen lääkärintodistus ja/tai muita asiantuntijoiden lausuntoja. Arvioinnin tueksi on toisinaan välttämätöntä tehdä koekävely kodin ulkopuolella tai koematka julkisella liikennevälineellä. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan palvelukokonaisuus ja miten eri palvelut vastaavat liikkumisen tarpeisiin.

Julkinen liikenne

Lähibussit
ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä. Aikataulu on rauhallisen hidas ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Lue lisää HSL:n sivuilta.

Matalalattiabussit
Kaikki HSL:n bussit Vantaalla ovat matalalattiabusseja. Rollaattorin tai pyörätuolin kanssa liikkuvat menevät bussin keskiovesta sisään. Lue lisää: www.hsl.fi, www.matkahuolto.fi

Matalalattiajunat
Pyörätuolipaikoilla varustetut vaunut löytyvät junista kyseisen merkin perusteella. Ovessa on inva-painike, jota painamalla työntyy luiska oven ja laiturin väliin. Lue lisää: www.vr.fi.

Menokaveri-tukihenkilötoiminta

 • Asiakkaalle voidaan myöntää tukihenkilö kodin ulkopuolella liikkumista varten palvelutarpeen arvioinnin perusteella
 • Asiakkaan kanssa harjoitellaan käyttämään itsenäisesti julkista liikennettä ja käyttämään matkakorttia
 • Vahvistetaan asiakkaan kykyä liikkua itsenäisesti kodin ulkopuolella, esim. kuntoutumistilanteessa

Yhteystiedot
Menokaveri-toiminta
arkisin p. 040 671 2501 tai p. 043 827 2960
menokaveri@vantaa.fi

Kuljetuspalvelut

Mikäli asiakkaalla on ikätasoon nähden pitkäaikaisesti (vähintään vuoden kestäen) erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja suuria / kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä tukitoimista (esim. saattajapalvelu) huolimatta, voidaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myöntää kuljetuspalvelu.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vammaispalvelulain (VPL) tai sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisena.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kuukausittainen matkamäärä on 18 yhdensuuntaista matkaa ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelun kuukausittainen matkamäärä 2–8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuen.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi (SHL:n mukaiset liikkumista tukevat palvelut 23 §). Asiakkaan tulee olla pääsääntöisesti yli 65-vuotias ja hänellä tulee olla pitkäaikaisesti (yli vuoden kestäviä) vaikeuksia liikkumisessaan ja suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä (Shl- asetus 9§). Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttaa paitsi asiakkaan toimintakyky, myös kokonaisvaltainen elämäntilanne. Näin ollen selvitetään myös asiakkaan ja tämän mahdollisen puolison taloudellinen tilanne. Hakemuksen käsittelyä varten tulee toimittaa verotuserittely ja 3kk tiliotteet kaikista tileistä, myös säästöjä koskien. Nämä selvitykset tulee toimittaa sekä hakijalta että tämän mahdolliselta puolisolta. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun bruttotuloraja on yksin asuvilla 1 820 €/kk ja pariskunnilla 3 360 €/kk. Varallisuusraja on yksin asuvalla 5 000 € ja pariskunnilla 8 000 €.

Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan liikkumista tukevien palvelujen tiimissä. Kuljetuspalvelu korvaa julkista liikennettä siltä osin, kuin asiakkaan on tätä mahdotonta käyttää. Kuljetuspalvelua voidaan järjestää yllä mainituilla liikkumista tukevien palvelujen järjestämistavoilla, esimerkiksi ryhmäkuljetuksina tai yhdistettynä vaikkapa saattajapalvelun kanssa.

Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi

Alle 65-vuotiaiden vammaisten henkilöiden liikkumista tukevat palvelut
puhelin arkisin klo 9–12: 09 839 24682
sähköposti: vammaisneuvonta@vantaa.fi

Yli 65- vuotiaiden henkilöiden liikkumista tukevat palvelut
puhelin arkisin klo 9–15: 09 8392 4202
sähköposti: seniorineuvonta@vantaa.fi

Kun olet jo asiakkaana

Kaiken ikäisten liikkumista tukevat palvelut
Puhelin arkisin klo 9-15: 09 839 24682
sähköposti: kuljetuspalvelut@vantaa.fi
Postiosoite: Liikkumista tukevat palvelut / Itä-Vantaan Asiakasohjausyksikkö, PL 4716, 01310 Vantaan kaupunki

Ajankohtaista

Twitter