Lyhytaikainen hoito-, kuntoutus- ja arviointitoiminta

Lyhytaikaisella toiminnalla mahdollistamme omaishoitajalle/läheiselle vapaata arjen hoitotyöstä ja näin parannamme asiakkaan ja hänen läheisensä elämänlaatua. Kuntouttava lyhytaikainen hoito mahdollistaa kotona asumisen jatkumisen mm. asiakkaan toimintakykyä arvioimalla ja sen myötä oikeiden palvelukokonaisuuksien tarpeen tunnistamisella. Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista kotona asumista tukevaa hoitoa, joka voidaan järjestää jaksottais- tai intervallihoitona tai yksittäisenä hoitojaksona esim. sairaalasta kotiutumisen tai palvelujen tarpeen arvioinnin tukemiseen.

Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan elämänhistoria, perheen nykytilanne sekä asukkaan ja häntä hoitavan omaisen jäljellä oleva toimintakyky ja voimavarat. Hoidon tavoitteet ovat yhteiset omaisen ja kotihoidon kanssa. Lyhytaikaishoidossa ylläpidetään ja edistetään kuntoutujan toimintakykyä moniammatillisen tiimin voimin. Keskeinen osa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa on hyvä yhteydenpito kodin, kotihoidon ja lyhytaikaishoitopaikan välillä sekä omaishoitajan tukeminen eri keinoin.

Yksiköissä tarjotaan myös asiakkaille tehokuntoutusjaksoja. Tehokuntoutusjakso sisältää lyhytaikaisen hoivan ja huolenpidon lisäksi moniammatillisen tavoitteellisen valmennuksen, jolla tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista ja tarvittaessa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeaan tukevia verkostoja. Tehostetun asumispalvelun hoitohenkilöstön lisäksi kuntouttamiseen osallistuvat asiakkaan tarpeiden mukaisesti elämys- ja harrastustoiminnanohjaajat, geronomi, fysioterapeutti, sekä toimintaterapeutti.

Asiakkaan tarve lyhytaikaiselle kuntouttavalle hoidolle tai tehokuntoutusjaksolle arvioidaan asiakasohjausyksikössä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella (Seniorineuvonta p. 09 8392 4202). Asiakas tai läheinen voi varata lyhytaikaishoidon jakson tarpeensa mukaan asiakasohjausyksikön asumisentiimistä puhelimitse. Asiakasmaksu määräytyy lautakunnan hyväksymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaisesti. Maksut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa.

Kuntouttava lyhytaikaishoito toteutetaan Vantaalla neljässä tähän toimintaan erikoistuneessa hoivakodissa/yksikössä; Simonkylän vanhustenkeskuksessa Lyhytaikaisyksikkö 1:ssä, Korson vanhustenkeskuksen kuntoutus- ja arviointiyksikössä, Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikössä sekä Suopursun kotiutusryhmäasunnossa.

Lyhytaikaishoidon yksiköt:

Simonkylän lyhytaikaisyksikkö 1
Osoite: Simontie 5B, 01300 Vantaa
Kuntoutujien asiat: p. 043 8250979
Asumispalvelujen esimies p. 040 589 2872

Korson kuntoutus- ja arviointiyksikkö 1
Osoite: Metsotie 23, 01450 Vantaa
Kuntoutujien asiat: p. 043 8250981
Asumispalvelujen esimies p. 050 318 1571

Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö
Osoite: Jaspiskuja 12, 01700 Vantaa
Kuntoutujien asiat: p. 043 8251256, 050 3122029, 050 3122011
Asumispalvelujen esimies p.040 829 0280

Kartta

Suopursun kotiutusryhmäasunto
Osoite: Kielotie 25, 01300 Vantaa
Kuntoutujien asiat: p. 040 700 5683

Asumispalvelujen esimies p. 040 527 4412

Omaishoidettavien tilapäinen sijaishoito

Omaishoitajalla on mahdollisuus tuoda hoidettavansa päivätoimintakeskukseen, jos omaishoitajalla on jokin akuutti oma meno (esim. lääkärissä käynti) ja hoito ei ole muutoin järjestynyt.
Tilapäinen sijaishoito on tarkoitettu ikääntyneille omaishoidettaville. Hoidettavan tulee olla toimintakyvyltään sellainen, että hän kykenee osallistumaan päivätoiminnan ryhmätoimintaan.
Sijaishoitoa voi varata 1 tunnista 6 tuntiin arkisin kello 8.15 - 15.30 välillä. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet ja tarvittaessa omat eväät. Omaishoitaja huolehtii asiakkaan kuljettamisen päivätoimintakeskukseen, erillistä kuljetuspalvelua ei ole.
Tilapäinen sijaishoito on toistaiseksi maksutonta.

Hoidon varaus

Yhteydenotto oman alueen päivätoimintakeskukseen, ensisijaisesti hoidon tarvetta edeltävänä päivänä. Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto saman päivän aamuna kello 8.00 alkaen. Jos tilapäinen sijaishoito ei järjesty oman alueen päivätoimintakeskuksessa, voidaan palvelua tarjota jossakin toisessa Vantaan päivätoimintakeskuksessa.

Päivätoiminnan yhteystiedot:

Myyrmäen päivätoimintakeskus Hakunilan päivätoimintakeskus
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa Laukkarinne 4, 01200 Vantaa
puh. 0400 773 241 puh. 050 318 0987
puh. 040 5685819

Simonkylän päivätoimintakeskus
Simontie 5, 01300 Vantaa
puh. 0400 770 563
puh. 050 312 1828

Ajankohtaista

Twitter