Äitiys- ja lastenneuvolat

Pieni lapsi leikkii dublopalikoilla.

Äitiysneuvolat

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja pyritään turvaamaan äidin ja tulevan lapsen terveys. Vanhemmat saavat neuvolasta tietoa ja tukea erilaisissa raskauteen, synnytykseen ja vauvaperheen arkeen liittyvissä asioissa. Ensimmäistä lastaan odottava perhe voi osallistua myös perhevalmennukseen, jossa valmistaudutaan tulevaan elämänmuutokseen. Lapsen isyys voidaan tunnustaa ennakkoon raskausaikana neuvolassa. Lue lisää isyyden selvittämisestä. Myös äitiys voidaan tunnustaa ennakkoon raskausaikana neuvolassa. Lue lisää äitiyden selvittämisestä.

Lastenneuvolat

Lastenneuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kehitystä ja kasvua sekä annetaan vanhemmille tarvittavaa ohjausta ja tukea. Neuvolassa myös keskustellaan yhdessä perhettä askarruttavista asioista, vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja edistetään terveitä elämäntapoja. Neuvolassa lapselle annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Neuvolan perheohjaus

Neuvoloissa tehdään myös perheohjausta. Perheohjaajat auttavat perhettä silloin, kun arjessa on haasteita. Neuvolan perheohjaus on suunnattu lasta odottaville vanhemmille ja perheille, joissa on neuvolaikäisiä lapsia.

Moniku-palvelu monikielisille ja -kulttuurisille vauvaperheille

Moniku-palvelu on tarkoitettu monikielisille ja -kulttuurisille vauvaperheille, joissa puhutaan äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia. Vastaanotoilla vanhempia rohkaistaan puhumaan lapselle omaa äidinkieltään ja kerrotaan sen tärkeydestä lapsen kehitykselle. Lisäksi vastaanotoilla tuetaan vanhemmuutta monikielisessä- ja kulttuurisessa arjessa sekä keskustellaan muun muassa älylaitteiden käytöstä lapsiperheissä.

Ilmainen verkkokurssi pienten lasten vanhemmille – tervetuloa mukaan!

Vaaditko itseltäsi liikaa vanhempana? Tahdotko oppia lisää itsemyötätunnosta? Tule mukaan Perhepolku®-verkkokurssille.

Vantaan kaupunki tarjoaa pikkulapsiperheille ilmaiseksi mahdollisuuden osallistua Perhepolku®-verkkokurssille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä.

Kurssilla voi testata oman itsemyötätuntonsa sekä parisuhteensa ja vanhemmuutensa myötätuntoisuuden. Kurssi sisältää myös tietoa, tehtäviä ja vinkkejä sekä toisten vanhempien vertaistarinoita lapsiperheen arjesta.

Kurssille osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet verkkokurssin hyödylliseksi ja kertovat saaneensa tukea vanhemmuuteensa. Vanhemmat suosittelevat verkkokurssia toisille perheille.

Osallistu kurssille täältä.

Nettineuvola

Kannattaa tutustua myös nettineuvolaan. Nettineuvolasta löytyy tietoa mm. raskaudesta, synnytyksestä, imetyksestä, lapsen kasvusta ja kehityksestä, rokotuksista, vanhemmuudesta sekä parisuhteesta.

Ajankohtaista neuvolapalveluissa

Neuvolan puhelinpalvelu on ruuhkautunut (päivitetty 4.1.2022)

Neuvolan puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Emme pysty soittamaan takaisin saman arkipäivän aikana. Olethan tarvittaessa yhteydessä terveysasemalle. Kiireellisessä asiassa oman terveysaseman ollessa suljettu soita päivystysavun numeroon 116 117. Hätätilanteissa soita 112. Kiireettömissä asioissa voi laittaa omalle terveydenhoitajalle viestiä Maisa-portaalin kautta. Pahoittelemme häiriötä!

Influenssarokotukset neuvolassa

Koronaepidemian takia influenssarokotteiden kysyntä oli todella suurta kaudella 2020–2021. On mahdollista, että kysyntä jatkuu suurena myös tällä kaudella. Siksi on tärkeä turvata rokotusten riittävyys vakavalle influenssalle alttiille henkilöille ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Löydät THL:n sivuilta tarkempaa tietoa henkilöistä, jotka ovat influenssalle alttiita sekä heidän lähipiirinsä rokottamisesta: Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset

Rokotamme neuvoloissa:

  • 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset, 2–6-vuotiaille lapsille annetaan Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta.
  • Raskaana olevat ja heidän lähipiirinsä
  • Alle 6kk ikäisten lasten lähipiirin
  • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden neuvolaikäisten lasten lähipiirin

Rokotamme määräaikaistarkastuksien vastaanotoilla. Lisäksi rokotuksia annetaan erillisinä rokotuspäivinä. Toivomme, että rokotusaika varataan ensisijaisesti Maisan kautta.

Neuvolapalvelut koronaepidemian aikana

Palvelumme ovat olleet kuormittuneet pitkittyneen koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Olemme turvanneet ensisijaisesti raskaana olevien perheiden, pienten vauvojen sekä yksilöllisen tuen tarpeen käyntien toteutumisen. Palvelumme ovat nyt palautuneet lähes normaalille tasolle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta:
  • Perhevalmennus jatkuu etänä Teamsin kautta.
  • Ryhmät pidetään etänä Teamsin kautta.
  • Raskaana olevien omahoitopisteet ovat kiinni. Verenpaine mitataan toistaiseksi vastaanotolla.
  • Synnytyksen jälkeiset kotikäynnit toteutetaan toistaiseksi neuvolassa.
  • Avoneuvolat toimivat vain ajanvarauksella. Voit varata ajan neuvolasta puhelimitse tai lähettää viestin terveydenhoitajalle Maisa-portaalin kautta.
  • Lasten käynneillä molempien huoltajien osallistuminen arvioidaan tilannekohtaisesti ajanvarauksen yhteydessä. Perheen muut lapset voivat tulla mukaan vain, jos hoitoa ei saa muuten järjestettyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat

1.7.2021 alkaen yli 18v täyttäneiltä äitiysneuvolan asiakkailta peritään peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä 50,80 euron maksu sekä perumatta jätetyistä terveydenhoitajan käynneistä 25,00 euron maksu, jos asiakas jättää saapumatta varatulle vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä. Ajan voi perua sähköisesti Maisa-asiakasportaalissa tai soittamalla neuvolan puhelinpalveluun p. 09 8392 5900 ma–pe klo 8–15.

Lasten koronarokotuksiin etsitään osallistujia

Tutkimukseen otetaan mukaan lapsia, jotka ovat iältään 6kk–4-vuotta. Lisätietoja rokotetutkimuksesta HUS:in sivuilta.

Vantaa käynnistää Voimaperheet-toimintamallin pilotoinnin neuvoloissa

Tikkurilan, Martinlaakson ja Kartanokosken neuvoloissa otetaan tammikuussa käyttöön Voimaperheet-toimintamalli. Voimaperheet on lapsuusiän käytösongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn kehitetty tukimuoto.