Lapsen asuminen kodin ulkopuolella

Joskus perheen voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Näissä tilanteissa lapsen kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa joko perheeseen tai lastensuojelulaitokseen. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen sijoituksesta lastensuojelulain perusteella.

Sijoitettujen lasten ja nuorten asioita hoidetaan lasten sijaishuollossa.

Vastaanottoperheyksikkö

Sijoitamme lapsia ja nuoria (0-17v) kiireellisesti vastaanottoperheisiin tilanteissa, joissa kotona on lapsen tai nuoren kannalta haasteellinen tilanne. Arvioimme lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta sijoituksen aikana.

Lasten vastaanotto-osasto Terhola alle 12-vuotiaille

Terholassa otamme vastaan alle 12-vuotiaita kiireellisesti sijoitettuja lapsia. Sijoituspäätöksen tekee sosiaalityöntekijä tai virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys. Arvioimme lapsen hoidon ja tuen tarvetta yhteistyössä lapsen verkoston kanssa.

Arviointiosasto Vaahteramäki 7-16-vuotiaille

Vaahteramäkeen sijoitetaan 7-16 vuotiaita lapsia ja nuoria ensisijaisesti avohuollon tukitoimena. Lapsen ja hänen perheensä tuen tarve selvitellään yhdessä verkoston kanssa.

Nuorten vastaanotto 12-17-vuotiaille

Huolehdimme 12-17-vuotiaista nuorista, jotka on sijoitettu kiireellisesti. Meillä on yhteensä 14 paikkaa nuorille, jotka tarvitsevat hoitoa läpi vuorokauden (nuorten vastaanotto-osastot 1 ja 2). Teemme tiivistä yhteistyötä nuoren vanhempien ja verkoston kanssa arvioiden nuoren tuen tarvetta.

Vastaa asiakaspalautekyselyyn!

Kehitämme lastensuojelun palveluja, ja kokemuksesi palveluistamme on tärkeää. Voit vastata nimettömänä tai halutessasi jättää yhteystietosi. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

Asiakaspalaute joka koskee:

  • Itä-Vantaan ja Länsi Vantaan lastensuojelun avopalvelujen yksiköitä
  • sijaishuollon laitoshoitoa
  • sijaishuollon perhehoitoa tai
  • sijaishuollon jälkihuoltoa

voi lähettää tämän linkin kautta.

Lastensuojelun tukipalvelujen asiakaspalaute joka koskee:

  • tehostettua perhetyötä
  • nuorten intensiivityötä
  • jälkihuollon sosiaaliohjausta
  • kiireellisen perhetilanteen selvitystä
  • sosiaalipedagoginen hevostoimintaa tai
  • MDFT-terapiaa

voi lähettää tämän likin kautta.

Lastensuojelun nuorten oikeusedustajan asiakaspalaute:

vastaa kyselyyn tämän linkin kautta.