Tukea sijoituksen jälkeen

Jälkihuolto nuorille

Kenelle?

Nuorten jälkihuolto on tarkoitettu alle 25-vuotiaille vantaalaisille nuorille, jotka ovat olleet huostaan otettuina tai sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta.

Mitä?

Jälkihuolto antaa tukea nuorelle itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukea voidaan antaa myös vanhempiensa luokse kotiutuvalle nuorelle. Jälkihuolto tukee myös vanhemmuutta ja nuoren läheisiä.

Jälkihuollosta on mahdollisuus saada:

  • henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
  • apua omien voimavarojen löytämiseksi
  • apua tulevaisuuden suunnitteluun
  • apua asunnon hankkimiseen
  • tukea itsenäiseen asumiseen
  • tukea opintoihin ja työllistymiseen
  • taloudellista tukea ja ohjausta rahankäyttöön

Jälkihuollon palvelut perustuvat aina jälkihuoltosuunnitelmaan. Palvelujen vastaanottaminen on nuorille vapaaehtoista.

Miten?

Lähete jälkihuoltoon tehdään yhdessä nuoren sosiaalityöntekijän kanssa. Alle 18-vuotiaalla myös huoltaja osallistuu lähetteen laatimiseen. Kullekin nuorelle nimetään jälkihuollosta työntekijä.

Milloin jälkihuolto päättyy?

Jälkihuolto päättyy, kun nuori täyttää 25 vuotta.
Jälkihuolto voi päättyä aiemmin, jos
  • nuorella ei ole tarvetta ohjaukselle tai
  • nuori ei ole ollut lastensuojelun asiakkaana viiteen vuoteen sijoituksen päättymisen jälkeen.