Baby blues ja synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeen suurin osa, jopa 80 %, äideistä kokee voimakkaita mielialan vaihteluita ja alakuloa. Äiti voi olla kovin itkuinen ja herkkä. Varsinkin ensisynnyttäjä voi pohtia mielessään suhdettaan vauvaan sekä puolisoon. Ahdistusta voidaan purkaa touhuamalla ja siivoamalla, ja se voi altistaa selittämättömiin itkukohtauksiin.

Tällaiset tuntemukset johtuvat pääasiassa hormonitoiminnan muutoksista. Myös uusi elämäntilanne ja huoli perheestä ja vauvasta lisää tunteita. Nämä tunteet ja alakuloisuus ovat kuitenkin täysin luonnollisia asioita, ja ne voivat kestää parikin viikkoa synnytyksestä. Mitään hoitoa baby bluesiin ei tarvita vaan siihen riittää puolison ja ympäristön antama tuki ja ymmärrys. On myös hyvä tiedostaa omat tunteet ja muuttunut elämäntilanne.

Jos tilanne ei normalisoidu parissa viikossa, on asiasta syytä keskustella läheisten tai neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Joskus baby blues voi laukaista myös masennuksen, jonka hoito on tärkeää aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Postpartum Depression a guide for front-line health and social service providers, Lori E.Ross PhD, Cindy Lee Dennis PhD, etc.
www.aima.fi

Tietoa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10-20% kaikista synnyttäneistä. Masennukseen viittaavia oireita esiintyy noin joka neljännellä. Mieliala vaihtelee synnytyksen jälkeen luonnollisestikin, mutta masennukseen liittyy se että alakuloisuus "jää päälle". Itse masentunut ei huomaa välttämättä omaa tilaansa ja siksi puolison ja läheisten, sekä neuvolan, osuus masentuneen hoitoon ohjauksessa on äärimmäisen tärkeää.

Vantaalla kaikille synnyttäneille tehdään mielialakysely viimeistään lapsen ollessa kaksi kuukautta. Masennuksen hoito on tärkeää, koska masentuneiden äitien lapsilla on todettu suurempi riski sairastua itse myöhemmin masennukseen tai muihin psyykeen sairauksiin.

Masennuksen oireet

Masennuksen oireisiin kuuluu, että ne ovat jatkuneet vähintään kahden viikon ajan. Pääasiallinen oire on mielialan lasku ja mielihyvän ja kiinnostuksen puute. Myös omasta ulkonäöstä ja puhtaudesta huolehtiminen vähenee.
Muita masentuneen oireita ovat:

 • ruokahalun muutos, tahallinen laihtuminen tai lihominen
 • voimakas väsymys, uupumus ja aloitekyvyttömyys
 • fyysinen lamaantuneisuus tai kiihtyneisyys
 • keskittymiskyvyn, päättäväisyyden tai muistin heikkeneminen
 • suhteettomat alemmuuden tai syyllisyyden tunteet
 • mielihyvän ja elämänilon menettäminen
 • kuolemanajatukset tai -toiveet

Masennus vaikuttaa arkeen voimakkaasti. Pieni lapsi, joka tarvitsee paljon hoitoa ja läheisyyttä, voi tuntua rasittavalta ja lapsen hoitoa voidaan laiminlyödä. Uni- ja syömishäiriöt heikentävät entisestään jaksamista ja voivat tuoda esiin jopa fyysisiä oireita. Pitkittyessään masennus voi aiheuttaa äidille tunteita, että hän tai joku muu voisi vahingoittaa lasta. Myös omat kuolemanpelot ja -toiveet voivat nousta ajatuksiin.

Mikä altistaa synnytyksen jälkeiseen masennukseen?

Psykologiset tekijät:

 • oma persoona
 • vaikeudet vuorovaikutus- ja kaverisuhteissa
 • menetykset, pettymykset ja epäonnistumiset
 • väkivallan kokemukset

Sosioekonomiset tekijät:

 • sosiaalisen tuen puute
 • kielteiset elämäntapahtumat
 • ongelmat työssä, taloudelliset vaikeudet
 • päihteiden käyttö ja aiemmat mielenterveysongelmat
 • huono parisuhde
 • vaikea suhde omiin vanhempiin

Muut tekijät:

 • hormonitason muutokset
 • perinnölliset tekijät
 • kiintymyssuhteen vaikeudet ja vauvan vieraus
 • useat synnytykset, keskenmenot ja abortit
 • suunnittelematon raskaus
 • lapsen ongelmat
 • lapsettomuus

Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuneen erityispiirteitä:

 • idealisoidaan oma äitiys, vaaditaan täydellisyyttä
 • koetaan epäonnistuneen äitinä ja vaimona
 • ei kyetä iloitsemaan vauvasta
 • jatkuva jännitys ja kireys voi laukaista voimakkaan tunnepurkauksen
 • erilaiset paniikkitilanteet väkijoukossa
 • tunteettomuus vauvaa kohtaan herättää syyllisyyttä ja huonommuuden tunnetta
 • pelko vauvan vahingoittamisesta, piilotetaan veitset ja teräaseet
 • riittämättömyyden tunne
 • vaikeus antautua äitiyteen, työ on voinut olla kaikki kaikessa
 • vaikeus sietää vauvan riippuvuutta itsestään
 • oma ulkonäkö ja kodinhoito ei kiinnosta

Synnytyksen jälkeisen masennuksen hoito

Paras hoito synnytyksen jälkeiseen masennukseen on sen ennaltaehkäisy. Parisuhteesta huolehtiminen ja ongelmista puhuminen jo ennen kuin niistä muodostuu ongelmia ovat omiaan ehkäisemään masennusta. Ystävien ja puolison kanssa on hyvä puhua omista ajatuksista ja toiveista, ja myös neuvolassa voi oman terveydenhoitajan kanssa keskustella avoimesti huolistaan. Sukulaisista ja ystävistä voi saada sellaisia voimavaroja, joita ei voinut edes kuvitella olevan olemassa. Myös vertaisryhmistä ja perhekahviloista voi löytää itselleen uusia, hyviä, ystäviä. Itseään ei kuitenkaan tarvitse "myydä" vaan suhteiden tulee olla tasavertaisia kaikilla tavoilla. Myös muiden hoitomenetelmien tärkein osa on asioista keskustelu, sekä tarvittaessa terapia.

Muita masennuksen hoitomenetelmiä:

 • lääkehoito ja terapia
 • depressiokouluryhmä
 • perheen tuki perhetyön tai kodinhoidon avulla
 • äiti-vauva ryhmät
 • osastohoito tai perhekuntoutus

Miten kohdata masentunut?

Masentunut äiti tarvitsee vierelleen luotettavan henkilön, jonka vieressä hän voi tuntea olonsa turvalliseksi. Masentunutta ei kannata pelästyä vaan häntä on hyvä kuunnella ja antaa hänen purkaa omaa pahaa oloaan vapaasti. Hänen on myös tunnettava olonsa turvalliseksi.

Miten toimia:

 • älä pelästy
 • kerro olevasi hänestä huolissaan
 • kerro että hän vaikuttaa masentuneelta ja tarvitsee apua
 • soita hänen puolestaan päivystykseen tai terveysasemalle
 • älä kehota ottamaan "niskasta kiinni", masennus ei parane tahdonvoimalla
 • ota itsemurha-ajatukset tosissaan, kysy miten vakavia ne ovat
 • yritä saada äiti lupaamaan olemaan vahingoittamatta itseään

Ohjeita auttajalle

Masentuneen auttaminen ei ole helppoa. Masentunut henkilö voi synnyttää auttajassa monenlaisia tunteita, myös vihaa ja inhoa. Henkilö, joka on masentunut, pyrkii siirtämään oman huonon olonsa toiseen ihmiseen. Masentuneen kanssa voi joutua kohtaamaan myös itsestään sellaisia asioita, joita ei haluaisi kohdata tai jotka on siirtänyt syrjään elämässään. Masentunut ei kuitenkaan halua tahallisesti loukata toisia ihmisiä. Tilanne vaatii auttajalta täyden sitoutumisen ja usein myös konkreettisen avun, esimerkiksi sairaalaan viennin. Mikäli et itse pysty jäämään auttamaan, huolehdi tilallesi toinen auttaja, älä jätä masentunutta yksin.

Postpartum Depression a guide for front-line health and social service providers, Lori E.Ross PhD, Cindy Lee Dennis PhD, etc.
Maria Vuorilehto, ylilääkäri
Sirpa Kumpuniemi, psyk. esh
Kirjoitettu luentomateriaalin pohjalta