Vanhemmuus ja parisuhde

Parisuhde on vauvan koti

Parisuhde on usein elämämme tärkein ihmissuhde. Jos parisuhde voi hyvin, se lisää kaikin puolin hyvinvointiamme ja heijastuu koko perheeseen vaikuttaen näin myös lapseen. Vanhempien parisuhde on vauvan koti. Jo vastasyntynyt vauva tuntee sen miten parisuhde voi. Vaikka hän ei ymmärrä sanojen merkitystä niin hän kuulee äänenpainot ja aistii vanhempien välillä vallitsevan ilmapiirin.

On suorastaan hämmästyttävää, kuinka suuri osa parisuhteen hyvinvoinnista rakentuu tietoon ja tiedostamiseen. Mitä enemmän tuntee omaa elämää ja itseään, sen paremmin voi ymmärtää myös puolisoaan.

Parisuhde muuttuu vauvan syntymän myötä ja näin ollen parisuhde vaatii lisäpanostusta. Ensimmäinen vuosi saattaa mullistaa koko parisuhteen ja vaikka vauvan syntymä on ehkä elämän onnellisimpia asioita, niin voi synnytyksen jälkeinen aika voi koetella kovastikin parisuhdetta. Tällöin on hyvä muistaa, että apua ja tukea parisuhteeseen on saatavilla monesta paikkaa. Asia kannattaa rohkeasti ottaa esiin neuvolakäynneillä jo raskausaikana tai vauvan synnyttyä.

Tietoa ja apua parisuhteeseen liittyen löytyy esimerkiksi näiltä sivuilta:

Väestöliiton sivuilla on nettiluentoja mm. seuraavista aiheista: sitoutuminen parisuhteessa, parisuhdeväkivalta, mustasukkaisuuden tunteet, seksuaalisuus parisuhteessa, elämän mullistavat muutokset, pettäminen ja petetyksi tuleminen, työttömyyden vaikutus parisuhteeseen, kosketuksen merkitys ja miten ymmärtää puolisoa.

Parisuhteen vaiheet

Parisuhteita on monenlaisia ja jokainen parisuhde sekä sen päähenkilöt muuttuvat ajan kuluessa. Muutokset kuuluvat normaaliin suhteen kehitykseen ja suhde ei voi säilyä samanlaisena vuosien myötä. Parisuhteen kehityksessä voidaan nähdä erilaisia vaiheita, jotka eivät välttämättä noudata tiettyä kaavaa, mutta usein monet kuvaavat käyneensä vaiheiden tyypillisiä piirteitä läpi.

Vauvoja voi syntyä parisuhteen kaikissa vaiheissa. Jos perheeseen tulee lapsia, parin yhteinen aika luonnollisesti vähenee. Silti parisuhdetta on hyvä muistaa hoitaa ja huomioida toinen päivän aikana vaikka aivan lyhyestikin.

Rakastuminen

Rakastuminen on yleensä hyvin vahva tunne, jota leimaa voimakas kiinnostus toista kohtaan ja toinen nähdään yleensä hyvin positiivisessa valossa, jopa täydellisenä. Ihannekumppaniin on helppo olla rakastunut. Suhteen alkuvaiheessa puolisoilla on tavallisesti keskenään voimakas me-tunne, joka on tärkeä suhteen jatkuvuuden kannalta. Rakastumisen toinen nimi voisi olla myös symbioosivaihe.

Rakastunut tekee kaikkensa saadakseen toisen pysymään luonaan, jopa niin, että toisen tarpeiden huomioon ottaminen ylittää joskus omat tarpeet. Alkuvaiheissa myös seksi yleensä sujuu ja sitä on paljon. Rakastumisvaihe kestää aikansa ja jossain vaiheessa "ensihuuma haihtuu". Se ei ole kuitenkaan merkki väärästä valinnasta puolison suhteen vaan on osa suhteen luonnollista kehityskaarta. Se kertoo siitä, että parisuhde on siirtymässä eteenpäin.

Itsenäistyminen

Itsenäistymisvaiheessa haetaan rajoja yhdessä ja erillään ololle. Tämä kehitysvaihe voi sisältää ristiriitoja ja havaitaan usein myös se, ettei toinen ollutkaan täydellinen unelmien täyttymys. Parisuhteessa on kaksi erilaista yksilöä ja ajan myötä erilaisuus tulee esiin. Puolisoiden erilaisuus korostuu, ja se mikä aikaisemmin tuntui toisessa kiinnostavalta ja omaa persoonaa täydentävältä, alkaa ehkä ärsyttää.

Itsenäistymisvaiheessa haetaan sopivaa läheisyyden ja etäisyyden astetta verrattuna alun symbioottiseen yhdessäoloon. Tässä vaiheessa ryhdytään tekemään asioita myös erikseen, eikä aina yhdessä. Aiemman me-hengen tilalle on tullut vahvasti minä-henki. Vaihetta voidaan nimittää myös erillisyyden vaiheeksi. Se on eri mieltä olemista ja sitä miten riidat ratkaistaan. Ongelmat ovat osa jokaista parisuhdetta, ja kaikilla on ongelmia riippumatta siitä, kenet hän valitsee parikseen.

Rakkausvaihe

Jotta voi rakastaa toista, on ensin rakastettava omaa itseään. Itsensä kohtaaminen kokonaisena mahdollistaa myös toisen kohtaamisen ja hyväksynnän kokonaisena. Ajatus itsestä, "tällainen minä olen kaikkine puolineni", tekee mahdolliseksi toisenkin kohtaamisen kokonaisena ihmisenä. Toisessa voi olla ominaisuuksia, jotka tuntuvat hurjan mukavilta, mutta myös puolia, jotka eivät herätä yhtä suurta ihastusta. Kuitenkin tunne "rakastan sinua juuri sellaisena kuin olet" kuuluu rakkauteen. Se on myös samanlainen tunne kuin lapsen kokemus hyvästä vanhemmuudesta.

Seksielämässä on opittu tuntemaan omat ja toisen mieltymykset, osataan ottaa huomioon molempien tarpeet. Suhteeseen on tullut keskinäistä luottamusta ja vapautuneisuutta.

Yhteiset hyvät kokemukset nousevat tärkeiksi, yhteinen historia, valokuvat, muistot, koti, mahdollisesti lapset ja lapsenlapsetkin. Yhdessä kestetyt vaikeudet vahvistavat tunnetta siitä, että juuri tämän ihmisen kanssa haluaa vanheta. Rakkausvaihetta voidaankin nimittää myös kumppanuusvaiheeksi.