Yksin lasta odottavalle

Lasta yksin odottavien määrä on lisääntynyt viime vuosina. THL:n mukaan määrä on jopa kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Lasta odotetaan yksin sekä omalla tietoisella valinnalla tai sen hetkisen elämäntilanteen sanelemana.

Lapsiperheistä arviolta joka viides on yhden vanhemman perheitä, pääkaupunkiseudulla lähes joka kolmas. On hyvä muistaa, että yksi hoivaa antava, riittävän hyvä vanhempi riittää turvaamaan lapsen hyvän kasvun ja kehityksen.

Yhden vanhemman perheeksi tullaan suunnitelmallisesti ja suunnittelemattomasti. On hyvin erilainen tilanne, jos lapsi on hankittu suunnitelmallisesti yksin hedelmöityshoidoilla, tai jos puoliso on kuollut tai hän on vanhempien eron tai muun syyn vuoksi poissa arjesta. Lapseen vaikuttaa se, miten arjessa läsnä oleva vanhempi suhtautuu toisen vanhemman puuttumiseen. Yhden vanhemmankin perhe on kokonainen kun lapselle välittyy tunne siitä, että hän on rakastettu, tilanne on hyväksytty ja että oma perhe on riittävän hyvä.

Yhden vanhemman perheessä yksi aikuinen kantaa pääasiallisen vastuun lapsestaan tai lapsistaan. Hän joutuu selviytymään yksin sellaisista tilanteista, joista monissa perheissä huolehtii ainakin osittain kaksi vanhempaa.

Yksinhuoltaja tarvitsee toisten apua, tukea ja läheisyyttä siinä missä kuka tahansa vanhempi.

Tukea on saatavilla

Voit jo raskausaikana pohtia nykyistä tukiverkostoasi tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tämän tehtävän avulla.