Lapsen elatus

Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan. Kumpikin vanhempi vastaa elatuksesta kykynsä mukaan. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi maksaa yleensä kuukausittain elatusapua. Elatusavun määräytymisen pohjana on aina lapsen elatuksen tarve.

Miten elatuksesta sovitaan?

  • Vanhemmat voivat sopia elatusavusta lapsen asuinpaikkakunnan lastenvalvojan luona.
    • Varaa aika lastenvalvojalle keskitetystä ajanvarauksesta.
    • Ota varatulle ajalle mukaan täytetty maksuvaraselvityslomake.
  • Elatussopimus laaditaan pääsääntöisesti lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa tehdään määräaikainen sopimus.
  • Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemän kirjallisen sopimuksen, jos se on lapsen edun mukainen.
  • Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Tutustu elatuksesta usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset löytyvät esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarvitsen mukaan lastenvalvojan luokse elatusapuasiassa? Mitä teen kun elatusvelvollinen ei maksa vahvistettua elatusapua? Kuka päättää mihin elatusapua käytetään ja mitä sillä maksetaan?

Lue lisää muualta verkossa:
Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi
Elatusapulaskuri (Sosiaalikollega, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)

Ajankohtaista

RSS

Twitter