Päihdekuntoutujien asuminen

Päihdekuntoutujia varten on kolme erilaista asumisyksikköä:

Koisorannan palvelukeskus

Palvelukeskus on tarkoitettu asunnottomille.
Koisorannan katon alta löytyvät:

  • Asumispäivystys,
  • Arvi-asunnot ja
  • Koisokodit

Koisorannan palvelukeskus
Koisotie 5
01300 Vantaa
Esteettömyystiedot

Asumispäivystys 24 h vuorokaudessa

Kenelle asumispäivystys on tarkoitettu?
Asunnottomalle miehelle tai naiselle, jolla on päihdeongelma. Päivystys tarjoaa tilapäisen ja turvallisen yöpymispaikan.

Miten päivystykseen pääsee?
Päivystykseen voi tulla ilman lähetettä klo 12–24. Päihtyneenä voi tulla klo 16 alkaen.
Yöpymispaikkoja on 20, ja ne täytetään tulojärjestyksessä.

Mitä asumispäivystyksessä tehdään?
Henkilökunta tekee asiakkaan kanssa hoidon- ja kuntoutustarpeen arvioinnin sekä auttaa etsimään hoitopaikan tai jatkoasumisen vaihtoehdon.

Mitä muuta on hyvä tietää?
Aamupala ja iltapala ovat maksuttomia, lounas ja päiväkahvit ovat maksullisia. Tiloihin ei voi tuoda päihteitä tai teräaseita. Tavarat tarkastetaan sisään tullessa. Päivystyksestä ei peritä maksuja.

Asumispäivystys 24 h vuorokaudessa
p. 09 8392 4398
faksi 09 8392 2118

Arvi-asunnot

Kenelle palvelut on tarkoitettu?
Asunnottomille, jotka sitoutuvat päihteettömään asumiseen. Arvissa asuu miehiä ja naisia.

Mitä Arvissa tehdään?
Asiakas voi pohtia suhdettaan päihteiden käyttöön. Asiakkaan kanssa tehdään asumis- ja elämäntilanteen selvitys sekä etsitään jatkoasumisen vaihtoehto. Arvissa asutaan noin 1–4 kk.

Kuinka Arviin hakeudutaan?
Soita johtavalle sosiaaliohjaajalle ja varaa haastatteluaika. Täytä lisäksi kuntouttavien asumispalvelujen hakemus.

Mitä muuta on hyvä tietää?
Asuminen on maksullista. Sosiaalityöntekijä auttaa maksujen anomisessa sosiaalitoimistosta.

Johtava sosiaaliohjaaja
p. 040 869 9849

Koisokodit

Kenelle palvelut on tarkoitettu?
Koisokodit on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat joutuneet toistuvasti asunnottomaksi. Koisokodeissa tarjotaan vahvaa tukea raittiuteen, asumiseen ja elämänhallintaan.

Mitä Koisokodeissa tehdään?
Koisokodeissa asuminen on päihteetöntä. Asukkaan apuna on moniammatillinen tiimi. Asumisaika on noin 4 kk–2 vuotta.

Kuinka Koisokoteihin hakeudutaan?
Täytä kuntouttavien asumispalvelujen hakemus. Varaa aika haastatteluun johtavalta sosiaaliohjaajalta.

Mitä muuta on hyvä tietää?
Asuminen on maksullista. Ruokailusta asiakas vastaa itse/ruokailu palvelukeskuksessa maksua vastaan.

Johtava sosiaaliohjaaja
p. 040 869 9849

Päiväkeskus

Päiväkeskus on raittiutta tukeva paikka, jossa asiakas saa vertaistukea ja voi osallistua yhteisölliseen toimintaan. Keskus on kaikkien asukkaiden käytössä.

ma–pe klo 9–17
Ruokailumahdollisuus klo 11.30–12.30

Tuettu asuminen ja työtoiminta

Tuetun asumisen yksikköjä ovat Oraskoti, Tähkä ja eri osoitteissa Vantaalla sijaitsevat tukiasunnot ja tukitalot. Tuetun asumisen yksikköihin haetaan keskitetysti kuntouttavien asumispalvelujen hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen:

Tuettu asuminen ja työtoiminta
Koisotie 3
01300 Vantaa
(fax. 09 8392 0164)

Tuetusta asumisesta ja työtoiminnasta voit tiedustella alla olevista puhelinnumeroista.

Oraskoti

Oraskoti on pienyhteisö, joka tarjoaa päihteetöntä ja yhteisöllistä asumista jo jonkin aikaa ilman päihteitä olleille asiakkaille.

Oraskoti
Koisotie 3
01300 Vantaa
Esteettömyystiedot
Tiedustelut: p. 050 312 1999

Tähkä

Tähkä on 15-paikkainen asuinyhteisö, joka soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista yhteisöllistä tukea asumiseen.

Tähkä
Koisotie 1
01300 Vantaa
Tiedustelut: p. 050 314 6401

Tukiasunnot ja tukitalot

Tukitalot ja tuetut kerrostaloasunnot ovat jatkoasumisen vaihtoehtoja ennen muuttamista omaan asuntoon.

Tukiasunnot ja tukitalot
Tiedustelut: p. 040 543 0583

Koison työpaja

Koison työpaja tarjoaa mielekästä tekemistä ja kuntouttavaa työtoimintaa asumispalvelujen asiakkaille.
Tiedustelut: p. 050 318 1539

Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö


Kenelle palvelu on tarkoitettu?
Pitkäaikaisasunnottomille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tukea mielenterveydellisistä syistä/päihdeongelmasta johtuen.

Mitä Pähkinärinteessä tehdään?
Tavoitteena on asumisen turvaaminen, päihteettömyyden tukeminen ja toimintakyvyn vahvistaminen. Asiakkailla on omaohjaaja.

Kuinka Pähkinärinteelle hakeudutaan?
Täytä asuntohakemus.
Toimita hakemus osoitteeseen:
Pähkinärinteentien asumispalveluyksikkö
Pähkinärinteentie 31
01710 Vantaa
Päälle merkintä Asuntohakemus

Mitä muuta on hyvä tietää?
Yksikössä on 33 asuntoa. Asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja asumispalvelupäätökseen. Uusia asukkaita valitaan, kun asuntoja vapautuu.

Henkilökunta on paikalla:
ma–pe klo 8–20 ja
la–su klo 10–18

Pähkinärinteentie 31
01710 Vantaa
Esteettömyystiedot

p. 043 825 1567
p. 043 825 1553

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter