Päihdepalvelu kotiin

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Kotona tapahtuva vieroitushoito sekä päihdekuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille. Tavoitteenamme on tukea asiakasta päihdekierteen katkaisemisessa ja kuntoutumisessa hänen kotonaan. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Jalkautuvan päihdearvion yhteydessä arvioimme asiakkaan tilannetta ja hoidon tarvetta. Aloitamme tarpeen mukaisen hoido esim. kotivieroituksen, kotikuntoutuksen tai tarvittaessa palveluohjauksen eteenpäin Vantaan päihdepalveluissa. Voimme tarvittaessa sopia muutamia motivointikäyntejä.

Kotona annettava päihdehoito voi soveltua asiakkaalle, jos laitoshoitoon sijoittumiseen on rajoitteena esimerkiksi: fyysinen tai psyykkinen rajoite, ikääntyminen, lemmikkieläin, tai asiakas ei tarvitse laitosvieroitusta tai laitoskuntoutusta.

Mitä kotona tapahtuvassa vieroitushoidossa ja kuntoutuksessa tehdään?

Vieroitushoidossa tavoitteenamme on asiakkaan vieroitusoireiden hoito, yleistilan kohentuminen ja riittävä unen saanti turvallisessa ympäristössä. Huomioimme asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Toimimme yhteistyössä asiakkaan läheisten sekä hänen verkostonsa kanssa. Seuraamme asiakkaan tilannetta ja vointia tiiviisti. Alkoholivieroitushoito kestää pääsääntöisesti kolmesta viiteen vuorokautta ja vieroitus alkaa yleisesti maanantaista keskiviikkoon ja toteutetaan arkisin klo 8-16.

Kotona tapahtuva päihdekuntoutus voidaan tarjota vieroitushoidon jälkeen tai erikseen sekä kuntouttavan laitoshoidon jälkeen. Kuntoutuksen aikana tuemme asiakasta hänen tavoitteessaan ja motivoimme häntä päihteidenkäytön muutokseen. Kuntoutusta ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma, jota arvioidaan ja täydennetään hoidon edetessä. Kuntoutuksen kesto 1-3 kuukautta. Kuntoutuksen alkuvaiheessa tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa, ja ne harvenevat kuntoutuksen edetessä. Kuntoutuksen aikana tuemme asiakasta elämäntapamuutoksessa ja arjessa selviytymisessä. Ohjaamme asiakkaan tarpeenmukaisiin palveluihin.

Mikäli asiakas ei ole vielä kuitenkaan valmis kiinnittymään vieroitus- tai kuntoutusasiakkuuteen, voidaan hänelle tarjota muutamia motivointikäyntejä.

Ajankohtaista