Päihdepalvelu kotiin

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Kotona tapahtuva katkaisu- ja vieroitushoito sekä päihdekuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömyyteen hänen kotonaan.

päihdevieroitusta voidaan tarjota asiakkaalle, jos:

  • asiakkaalla on liikuntarajoite tai vamma
  • asiakas on ikääntynyt
  • asiakkaalla on lemmikkieläin
  • asiakkaalla on ollut aiemmin useita laitosvieroitushoitoja tai
  • asiakas ei tarvitse laitosvieroitushoitoa.

Mitä kotona tapahtuvassa vieroitushoidossa ja kuntoutuksessa tehdään?

Hoidon tavoitteena on asiakkaan vieroitusoireiden hoito, yleistilan kohentuminen ja riittävä unen saanti turvallisessa ympäristössä. Työntekijät huomioivat asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Palvelussa toimitaan yhteistyössä asiakkaan läheisten sekä hänen verkostonsa kanssa. Asiakkaan tilannetta seurataan tiiviisti asiakkaan voinnin mukaan. Alkoholivieroitushoito kestää pääsääntöisesti kolmesta vuorokaudesta viiteen vuorokauteen, lääkevieroitushoito kestää pidemmän ajan, riippuen asiakkaan tilanteesta.

Alkoholivieroitushoidon aloitus on yleensö maanantai-tiistai aamuina. Alkoholivieroitus toteutetaan ma-pe klo 8–16 (huom: palvelua ei tarjota iltaisin eikä viikonloppuisin).

Kotona tapahtuva päihdekuntoutus voidaan tarjota vieroitushoidon jälkeen tai erikseen sekä kuntouttavan laitoshoidon jälkeen. Kuntoutusta ohjaa asiakkaan kanssa yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma, jota arvioidaan ja täydennetään hoidon edetessä. Kuntoutus kestää enimmillään kolme kuukautta. Kuntoutuksen alkuvaiheessa asiakkaan tapaamisia on kaksi kertaa viikossa, ja ne harvenevat kuntoutuksen edetessä.

Kuntoutuksen aikana asiakasta tuetaan elämäntapamuutoksessa ja arjessa selviytymisessä. Asiakas ohjataan tarpeenmukaisiin palveluihin.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter