Haluaisitko vapaaehtoiseksi sovittelijaksi?

Sovittelutapaamisten ohjauksesta vastaavat pääasiassa koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Sovittelutoimistojen ammatillinen henkilöstö organisoi sovittelutoimintaa.

Tärkeimpiä sovittelijan ominaisuuksia ovat:

  • hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
  • terve harkintakyky
  • hyvät ajanhallinta- ja organisointitaidot
  • positiivisuus ja tasapainoisuus
  • kyky arvioida ja kehittää omaa toimintaa

Sovittelulain 10 §:n mukaan sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää.

Monenlainen koulutus-, työ- ja elämänkokemus on eduksi sovittelutilanteissa. Taustakoulutusvaatimusta ei ole.

Vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen kesto on 54 tuntia. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, kirjallisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua. Ajallisesti koulutus kestää noin yhden lukuvuoden.

Ajankohtaista

Twitter