Kuntoutus ja terapiat

Potilas fysioterapeutin vastaanotolla.

Kuntoutuspalvelut toimivat poikkeustilanteessa

Kuntoutuksen vastaanottokäynnit ja kotikäynnit toteutuvat normaalisti alle 70-vuotialle, ei riskiryhmään kuuluville. Osan vastaanotoista toteutamme etäyhteyden avulla. Vastaanottoaikoja tai kotikäyntejä voi varata:

  • Fysioterapia puh. 09 8392 2193 ma, ke-pe klo 9-11, ti klo 12-14
  • Puheterapia puh. 09 8392 3822 ma – to klo 12-13
  • Toimintaterapia puh. 040 5379390
  • Ravitsemusterapia puh. 040 1856730
  • Kuulontutkimus puh. 043 827 0116
  • Apuvälinepalvelut puh. 09 83950040
  • Kuntoutussuunnitelmiin liittyvät kysymykset puh. 040 8382910/Länsi-Vantaa ja puh. 050 3044284 /Itä-Vantaa

Kaikissa asiakastilanteissa huomioimme riittävän suojauksen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Yli 70-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla hoidamme kiireelliset kotikäynnit, mikäli näin edistetään sairaalasta kotiutumista tai laitoshoitoon joutumista.

Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä seviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Asiakas osallistuu aktiivisesti oman kuntoutumisensa suunnitteluun ja toteutumiseen.

Perusterveydenhuollon kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysio-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia, apuvälinepalvelut, veteraanikuntoutus ja kuulontutkimus.

Katso myös näönhuolto.

Tutustu Kuntoutumistaloon

Husin Kuntoutumistalo tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, joille kuntoutuminen on ajankohtaista omassa tai läheisen elämässä.

Ajankohtaista

Twitter