Toimintaterapia

Lapsi laittaa sukkia jalkaan.

Toimintaterapiasta voi olla apua silloin, kun arkipäivän toiminnot eivät tahdo sujua.

Ihmisen toimintakyky voi heikentyä esim. kehitysviivästymän, vammautumisen, sairauden tai iän myötä. Toimintaterapiassa etsitään yhdessä ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapiaa on sekä lapsille ja nuorille että työikäisille ja ikääntyneille.

Jos tarvitset päivittäisiin toimiin pienapuvälineitä, ota yhteyttä toimintaterapian toimipisteisiin.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapiasta voi olla apua, kun lapsella on

  • vaikeuksia selvitä ikänsä mukaisesti arkipäivän toiminnoista, kuten ruokailussa, pukeutumisessa tai käden taidoissa
  • arkuutta tai kömpelyyttä liikkumisessa
  • oppimisvaikeuksia, keskittymättömyyttä tai vähäiset leikkitaidot
  • ongelmia kaverisuhteissa

Lasten toimintaterapiaa varten tarvitaan lähete, jonka voi saada esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajalta. Lähetteen saatuaan vanhemmat ovat yhteydessä toimintaterapeuttiin.

Toimintaterapeutti arvioi kuntoutuksen tarpeen aina yksilöllisesti. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Arvioinnin perusteella toimintaterapeutti laatii yhdessä vanhempien kanssa mahdollisen jatkosuunnitelman.

Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi leikkejä, pelejä tai luovia toimintoja. Kuntoutus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta.

Täytä ja tulosta esitietolomake ennen kuin tulet lapsen kanssa ensimmäistä kertaa vastaanotolle. (Esitietolomake englanniksi: Rehabilitation and psychological services’ preliminary information)

Lasten toimintaterapian yhteystiedot

Länsi-Vantaa

Postinumerot: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610, 01620, 01630, 01640, 01650, 01660, 01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760
Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema
Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
p. 040 865 0515
p. 043 8258521
puhelinajat ma ja ke klo 12–13

Pohjois-Vantaa

Postinumerot: 01340, 01360, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Koivukylän sosiaali- ja terveysasema
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
p. 043 825 9446
p. 050 318 1672
puhelinajat ma ja ke klo 12–13

Keski-Vantaa

Postinumerot: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390
Länsimäen terveysasema
Keilakuja 1, 01280 Vantaa
p. 043 825 9447
p. 043 825 9495
puhelinajat ma ja ke klo 12-13

Kehitysvammahuollon toimintaterapiapalvelut

Länsi-Vantaa
Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema
Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
p. 043 825 8521
puhelinaika ke klo 12-13

Itä-Vantaa
Koivukylän sosiaali- ja terveysasema
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
puh. 050 318 1672
puhelinaika ke klo 12-13
HUOM. Keva-muutostyöt alueittain aikuisten toimintaterapeuttien toimesta

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyky voi heikentyä esim. vammautumisen, sairauden tai ikääntymisen myötä.

Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkitoimintojen, kuten pukeutumisen, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi

  • päivittäisten toimintojen harjoittelu
  • uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjesta selviytymiseksi
  • tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
  • apuvälineiden ja yläraajan ortoosien tarpeen arviointi ja käytön ohjaus

Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta. Usein toimintaterapiaan ohjaudutaan myös vammaispalvelun, kotihoidon tai muun terveydenhuollon henkilöstön lähetteestä. Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Aikuisten toimintaterapian yhteystiedot

Länsi-Vantaa

Postinumerot: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610, 01620, 01630, 01640, 01650, 01660, 01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760
Myyrinkoti, toimintaterapia
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa
p. 040 865 0110
p. 040 719 1334

Pohjois-Vantaa

Postinumerot: 01340, 01360, 01390(ilola), 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Koivukylän sosiaali- ja terveysasema, toimintaterapia
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
p. 040 575 6997

Keski-Vantaa

Postinumerot: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390
Koivukylän sosiaali- ja terveysasema, toimintaterapia
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
p. 040 843 6610

Katso vastuuhenkilöiden yhteystiedot täältä.


Pienapuvälineet

Päivittäisten toimintojen pienapuvälineidentarpeen arviointi ajanvarauksella toimintaterapian toimipisteistä:

Keski-Vantaa (Koivukylän terveysasema) p. 040 843 6610

Pohjois-Vantaa (Koivukylän terveysasema) p. 040 575 6997

Länsi-Vantaa (Myyrinkodin vanhustenkeskus) p. 040 865 0110 tai 040 719 1334

Ajankohtaista

Twitter