Mikä on Apotti

Apotitissa yhdistetään ensimmäistä kertaa maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. HUS-kuntien alueella on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Järjestelmien sirpaleisuus heikentää potilas- ja asiakasturvallisuutta, sillä asiakas- ja potilastiedot eivät ole ajantasaisesti ammattilaisten käytettävissä hoito- tai palvelutilanteissa.

Apotti ei ole mikä tahansa it-hanke, vaan toiminnan muutoshanke. Apotissa on asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja sekä tehtävä- ja tarkistuslistoja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Apotti-järjestelmä ohjaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi muistuttamalla, jos jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Järjestelmä huomauttaa myös lääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista.

Apotin käyttöönotto toteutetaan vaiheistetusti. HUS Peijas otti Apotin ensimmäisenä käyttöön marraskuussa 2018. Seuraavaksi Vantaan kaupunki ottaa Apotin käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa lauantaina 11. toukokuuta 2019. Muissa Vantaan kaupungin palveluissa, kuten vammaispalveluissa, suun terveydenhuollossa ja työllisyyspalveluissa Apotti otetaan käyttöön marraskuussa 2019. Apotissa mukana olevat muut kunnat Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Tuusula ottavat Apotin käyttöön vuodesta 2020 lähtien.

Vaikuttaako Apotin käyttöönotto palveluihin?

Vantaa turvaa kuntalaistensa palvelujen saatavuuden ja laadun myös Apotin käyttöönoton aikana. Henkilökunnan koulutusten ja järjestelmien välisen tiedonsiirron aikana Vantaalla työskentelee lukuisia sijaisia työntekijöidemme apuna. Uuden järjestelmän käyttöönotto saattaa kuitenkin aiheuttaa jonkin verran muutoksia toimintaamme. Kaikki toiminnan muutokset pyritään kuitenkin tekemään niin, että potilaat saavat tarvitsemansa palvelun. Olemme jo etukäteen pahoillamme, jos palveluihimme tulee tilapäisiä, odottamattomia muutoksia tai viivästymisiä. Tiedotamme näistä ajantasaisesti sivuilla vantaa.fi/apotti.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter