Diabeteksen hoito

Huomioithan, että diabetesyksiköistä ei anneta koronaneuvontaa. Jos asiasi koskee koronavirusta, löydät tietoa täältä.

Katso myös Koronavirus ja diabetes (Diabetesliitto)

HUOM! Keski-Vantaan diabetesyksikön puhelinaika on peruttu ke 27.1 klo 12 -13

Diabetesyksikkö

  • Yksikössä hoidetaan tyypin 1 diabeetikoita ja tyypin 2 insuliini- ja pistoshoitoisia diabeetikoita
  • Tyypin 1 diabeetikoiden ja tyypin 2 insuliini- ja pistoshoitoisten diabeetikoiden ajanvaraus diabeteshoitajalta alla olevista diabetesyksiköistä.

Tablettihoitoisten tyypin 2 diabeetikoiden hoito, seuranta ja ohjaus tapahtuvat oman terveysaseman terveydenhoitajilla ja lääkäreillä:

  • Varaa aika keskitetystä ajanvarausnumerosta,
    p. 09 839 50 000, ma- pe klo 8-16.

Silmänpohjakuvaukset

Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset tehdään Tikkurilan terveysasemalla Hus-Kuvantamisen silmänpohjakuvauspisteessä.

Silmänpohjakuvauksia tehdään myös Espoossa, ja HUS-Kuvantaminen on myöhemmin avaamassa lisää silmänpohjakuvauspaikkoja mm. Porvooseen. Potilaat saavat vapaasti valita kuvauspisteen.

Varaa itse aika

Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri tekee lähetteen silmänpohjakuvaukseen ja antaa samassa yhteydessä potilaalle ohjeet kuvauksesta ja ajanvarauksesta.

Diabetespotilas tilaa itse ajan kuvaukseen HUS-Kuvantamisen keskitetystä ajanvarauksesta, p. 09 471 80 900.

Lisätietoa saat omalta terveydenhoitajalta tai omalta terveysasemalta.

Lähettävä yksikkö

Kaupungin ulkopuolisten hoitotahojen (työterveyshuolto, yksityinen terveydenhuolto) laatimat silmänpohjalähetteet tulee lähettää postitse:

Koivukylän terveysasema, Itä-Vantaan hoitotarvikejakelu
Karsikkokuja 15, 4 krs, 01360 Vantaa
tai faksilla: 09 839 22637

Silmänpohjakuvauksen seulontasuositus 2015

Ohjeet lähettävälle yksikölle löytyvät HUS:n sivuilta

Jalkaterapia

Jalkaterapia on keskitetty Koivukylän terveysasemalle jalkaterapian yksikköön, Karsikkokuja 15, 2. krs, A-rappu.

Ajanvaraus:
ma, ti ja pe klo 12–13
p. 09 8392 3063

Jalkaterapia on tarkoitettu vain diabeetikoille ja nivelreumaatikoille, koska näihin sairauksiin liittyy usein vaikeita alaraajaongelmia. Vaikeita alaraajaongelmia ovat:

  • Diabeettinen jalkahaava tai amputaatio
  • Jalkojen ihotunnon puutos ja heikentynyt valtimoverenkierto
  • Jalkojen ihotunnon puutos ja jalkojen virheasennot
  • Nivelreuman aiheuttamat jalkamuutokset

Ensimmäistä käyntiä varten tarvitaan lähete oman alueen diabeteshoitajalta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.

Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy

Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeintä omatoiminen jalkojen seuranta ja hoito. Jalkojen seulontatutkimus (riskiluokitus) kuuluu diabeetikon vuosittaiseen hoidon seurantaan ja se on hoitopaikan yksi tärkeä tehtävä.
Vantaalla järjestetään diabetekseen sairastuneille ensitietoluentoja, joihin sisältyy jalkaterapeutin luento jalkojen omahoidosta. Kysy jalkaterapeutilta tai oman alueen terveydenhoitajalta lisää.
Katso terveyskirjastosta: Jalkojen omahoito ja Diabeetikon jalkojen omahoito

Tutustu myös

Diabetesliitto: Jalkojen seulontatutkimus: Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat?

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: Diabeetikon jalkaongelmat

Terveyskirjasto: Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäisy

Terveyskylä: Jalkojen omahoito

Liikunta-apteekki

Terveysasemilla toimivien Liikunta-apteekkien avulla pyritään kohdennettuun liikuntaneuvontaan yhteistyössä terveysasemien henkilökunnan kanssa. Toiminnan avulla pyritään aktivoimaan liikuntaan tottumattomia ja terveysliikunnan aloittamista harkitsevia aikuisikäisiä henkilöitä kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Liikunta-apteekit sijaitsevat Koivukylän, Hakunilan, Myyrmäen ja Martinlaakson terveysasemilla.

TE-raha hanke

Liikunta-apteekkitoimintaa kehitetään ja laajennetaan hankkeella, joka saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta. Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa (1.4.2019–31.10.2021) toimintamallia uudistetaan kohti hyvinvointiohjausta. Tarkempia tietoja hankkeesta voit lukea hankkeen omilta nettisivuilta.