Koronarokotukset

Keräämme rokotuksiin liittyvää tietoa tälle sivulle. Sivua seuraamalla pysyt ajan tasalla Vantaan rokotustilanteesta ja eri väestöryhmien rokotusaikatauluista.

Vantaan koronarokotukset ovat käynnistyneet

Koronarokotukset alkoivat Vantaalla viikolla 1. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan valtakunnallisen linjauksen mukaisesti sekä kaupungin että yksityisen sektorin palveluksessa työskentelevää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ikääntyneiden hoivakotien henkilöstön rokotukset käynnistetään porrastetusti viikolla 2. Myös ensimmäiset hoivakotien asiakkaat saavat rokotuksensa viikolla 2.

Hoivakotien rokotusten jälkeen edetään helmikuussa väestön rokotuksiin ja ensimmäisenä kohderyhmänä ovat valtakunnallisen suosituksen mukaan ikääntyneet. Vantaalla yli 70-vuotiaita on reilut 25 000 henkilöä. Osa heistä asuu hoivalaitoksissa, osa kotihoidon turvin kotona ja osa on kotona asuvia. Näitä eri ryhmiä voidaan rokottaa rinnakkain. Rokotussuunnitelma tarkentuu vähitellen kevään aikana, esimerkiksi saapuvien rokotteiden määrän mukaan.

Vantaalla noudatetaan valtakunnallista koronarokotusten järjestystä:

Valtakunnallinen koronarokotusten järjestys

Ajanvaraus koronanarokotuksiin

Kuntalainen ei pysty vielä varaamaan rokotusaikoja. Tiedotamme rokotusten ajanvarauksesta, kun se on ajankohtaista.

Ensivaiheen rokotukset henkilöstölle

Rokotukset toteuttavat yhteistyössä Vantaan kaupungin terveyspalvelut ja työterveyshuolto. Rokotusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen niitä yksiköitä, joita ensivaiheen rokotukset koskevat. Ajanvaraukset näihin rokotuksiin käynnistyvät tammikuun alussa. Jos yhteydenottoa rokotuksiin liittyen ei ole vielä tullut, yksityisiä palveluntarjoajia pyydetään ottamaan yhteyttä Vantaan rokotusyhteyshenkilöihin: piia.niemimustonen@vantaa.fi, anni.paaskoski@vantaa.fi. Huomioithan, että rokotusyhteyshenkilöt eivät voi ottaa kantaa yksityishenkilöiden tiedusteluihin.

Valtakunnalliset koronarokotusten kohderyhmät ja tarkempi järjestys

Rokotusten kohderyhmiä tulee tarkastella lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi seuraaville ryhmille:

  • koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien henkilöstölle
  • ikääntyneille henkilöille sekä
  • henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia lääketiellisin perustein.

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

Vantaalla käynnistettiin tämän ryhmän rokotukset viikolla 1 ja rokotukset jatkuvat edelleen. Tiedotamme, kun rokotukset etenevät ryhmään 2. (Päivitetty 18.1.2021)

1. Teho-osastojen henkilökunta

2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat (ryhmiä 3 ja 4 voidaan rokottaa samaan aikaan)

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta

Edellä mainittujen ryhmien kokonaismäärä on valtakunnallisesti runsaat 100 000 ihmistä, kun mukaan lasketaan vain ikääntyneiden hoivapalvelut. Vantaalla ryhmien 2-4 määrä on noin 5 500 henkilöä.

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia

1. ≥80-vuotiaat*

2. 75–79-vuotiaat *

3. 70–74-vuotiaat*

4. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus**

5. <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus***

Yli 70-vuotiaita on valtakunnallisesti kaikkiaan noin 800 000. Vantaalla määrä on reilut 25 000 henkilöä.

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

3. Muu väestö

Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä.

Kun saatavilla on lisää tietoa uusista koronarokotteista, niiden myyntiluvista ja maahan saapumisesta, lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia koskevaa arviointia jatketaan ja listausta voidaan tarkentaa niin, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella.

Lisäksi priorisointilistausta voidaan tällöin täsmentää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että muun väestön osalta.