Asuminen

Värikkäitä muoviaterimia.
Vammaispoliittisten linjausten mukaisesti olemme siirtyneet laitosmaisesta asumisesta kohti kevyempiä ja kodinomaisempia asumisvaihtoehtoja. Järjestämme vammaisten asumispalveluita omissa asumisyksiköissämme sekä hyödynnämme ulkoisia palveluntarjoajia tarvittaessa.

Vammaisille henkilöille on tarjolla ryhmäkotiasumista, ja kevyempää tukea tarvitseville asiakkaille järjestetään omia asuntoja osana tavallista asuntokantaa. Kotona asuvilla on tarjolla asumisohjaajien ja ohjaajien tuki sekä muut avohuollon tukipalvelut.

Asumisen yksilölliset ratkaisut ovat osa asiakkaiden henkilökohtaista palvelusuunnitelmaa. Palveluasumisen vaihtoehtoja on tarjolla henkilön omassa kodissa, palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Asiakas maksaa vuokran sekä tavalliset elämän ja asumisen kulut.

Palveluasumiseen sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita kuten turvapuhelin. Palveluasumiseen kuuluvat myös riittävät palvelut vaikeavammaisen henkilön suoriutumisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan järjestää muun muassa henkilökohtaisena apuna, kotihoitona, omaishoidon tuella tai näitä palveluja yhdistämällä.

Asumisvalmennus

Järjestämme asumisvalmennusta vammaispalvelujen asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan. Asumisvalmennuksella pyrimme auttamaa nuori aikuisia itsenäistymisessä ja mahdollisessa uuteen kotiin muuttamisessa.

Vammaispalvelun harjoitusasunnot sijaitsevat Itä-Vantaalla Kytötien asumisyksikössä ja Länsi-Vantaalla Martinlaakson asumisyksikön yhteydessä sekä Hämeenkyläntiellä. Asumisvalmennuksen järjestämisestä päätetään osana asiakkaan palvelusuunnitelmaa.

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa lapsi, nuori tai aikuinen muuttaa perhekotiin asumaan. Lyhyemmät hoitotarpeet järjestämme perhehoitona, laitoshoitona, ryhmäkodeissa sekä asuntoloissa.

Vammaisten asumispalvelut

Erityisasumisen sosiaalityö Simontie 5, 01300 Vantaa.

Perhehoidon asiat Sanna Kytölä

Sosiaalityö Anja Lindholm sekä Pipsa Tuura
(sähköposti etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Sairaanhoitaja Tuire Myllerin sekä lääkärien Elina Knuuttilan ja Riikka Vatilon vastaanotot ajanvarauksella os. Karsikkokuja 15 01360 Vantaa.
Hakemukset, omaishoidon sijaislistat sekä henkilökohtaisen avun tuntilistat osoitteeseen Vammaisten asiakasohjausyksikkö, PL 2712, 01030 Vantaan kaupunki,
sähköposti vammaisneuvonta@vantaa.fi, neuvontapuhelin 09 8392 4682.

Ajankohtaista


Twitter