Tukea arkeen

Asiakas ja vammaispalvelun työntekijät selvittävät yhdessä palvelun tarpeen. Arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma. Vammaispalvelun tiimit vastaavat palvelujen järjestämisestä. Palvelukohtaisesti määritellään eri järjestämisvaihtoehdot. Ensisijaisesti vammaiset henkilöt käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Jos nämä palvelut eivät riitä palveluvalikossa on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sujuvan arjen turvaamiseksi.

Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kaupungin tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostyötä. Lisäksi palvelutarpeen arviointiin perustuen asiakkaan arjen tueksi voidaan myöntää kehitysvammaisten erityispalveluja.

SuoraTyö.fi -palvelun koulutukset

Kehitämme sähköisiä palveluja! Vantaan henkilökohtaisen avun työnantajamallilla toimivien asiakkaiden on mahdollista 1.11.2019 alkaen syöttää tuntilistat sähköisesti SuoraTyön itsesyötön kautta.

Järjestämme kaksi saman sisältöistä koulutusta, joissa SuoraTyön edustaja kertoo järjestelmästä ja sen käytöstä. Katso lisätiedot 28.10. ja 29.10.2019 järjestettävistä koulutuksista.

Työnantajan rekisteröityminen

Työnantajan palkkajakson vahvistus

Työntekijän rekisteröityminen

Ajankohtaista

Twitter