Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautui kilpailulle, eivätkä yleiseen taksitaksaan perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole enää mahdollisia. Vantaa tulee kilpailuttamaan kuljetuspalvelut yhdessä Keravan kanssa. Hankinnan valmistelun aikana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset tilataan edelleen toistaiseksi entiseen tapaan Lähitaksin kautta.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtui muutoksia 1.7.2018 liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto, mikä tarkoitti käytännössä taksiliikenteen avautumista kilpailulle. Kustannusten hallinta ja kuljetuspalvelujen laadun varmistaminen edellyttävät hankintalain mukaisesti entistä laajemmin palvelujen kilpailuttamista ja eri järjestämismallien selvittämistä.

Vantaa kilpailuttaa kuljetuspalvelut yhdessä Keravan kanssa

Vantaa ja Kerava kilpailuttavat yhdessä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät välityspalvelut. Kilpailutusta valmistellaan kevään 2019 aikana. Vantaan ja Keravan vammais- ja vanhusneuvostojen edustajat ovat mukana hankintatyöryhmässä. Tavoitteena on julkaista tarjouspyyntö kevään aikana. Vanhus- ja vammaisneuvostot tekevät omille järjestöilleen kyselyn hankinnasta ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Kyselyn tulokset otetaan huomioon palvelukuvausta laadittaessa. Kuljetuspalvelu uuden palvelutuottajan kanssa käynnistyy näillä näkymin vuoden 2020 puolella.

Asiakkaalle helppoa ja yksilöllistä palvelua

Palveluntuottaja tulee vastaamaan koko palveluketjusta, eli matkojen tilausjärjestelmään, välitykseen ja kuljetuspalvelun järjestämiseen liittyvistä asioista.

Palveluntuottajalta edellytetään, että tilauskyyti toteutuu sovittuna ajankohtana asiakkaan tarpeisiin sopivalla autolla. Kuljetusten tilauksen ja kuljetuspalvelujen tulee toimia ilman häiriöitä vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

Asiakas voi tilata matkan jatkossa soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovelluksen avulla. Matkan tilaamisen tulee olla luotettavaa, helppoa ja asiakkaalle yksinkertaista. Tärkeää on, että palveluntuottaja tarjoaa ammattitaitoista, yksilöllistä ja ystävällistä palvelua, joka huomioi asiakkaiden erityiset tarpeet.

Kuljetuspalvelujen järjestämisen taustaa

Talven ja kevään 2018 aikana pidettiin yleisötilaisuuksia, joista saatua aineistoa käytetään kuljetuspalveluiden hankinnan valmistelussa. Konsulttiyritys KPMG Oy Ab selvitti Vantaan ja Keravan yhteisestä toimeksiannosta kuljetuspalveluiden järjestämisvaihtoehtoja kevään 2018 aikana. Selvityksestä saatiin raportit, joita käytetään kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelussa. Selvityksissä on mm. vertailtu kuljetuspalvelujen järjestämistä yksin kaupungin omana toimintana sekä yhteistoimintana muiden kuntien kanssa.

Osana valmistelua Vantaa ja Kerava järjestivät markkinakartoitustilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa keskusteltiin ilmoittautuneiden yritysten kanssa kuljetuspalvelujen ja välityskeskustoiminnan järjestämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä hankintamenettelyistä. Kummankin kaupungin vammaisneuvostojen edustajat osallistuivat palveluntuottajien kanssa käytyihin markkinakartoitustilaisuuksiin.

Kesällä 2018 kuljetuspalvelujen asiakkaille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin, että kuljetuspalvelun järjestäminen jatkuu hankinnan aikana entiseen tapaan Lähitaksin toimesta.

Asiakkaiden kuljetuspalvelupäätökset käsitellään jatkossakin Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden toimesta.

Asian valmistelu etenee virkamiestyönä ja sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa poliittisesti valmistelun etenemistä. Lautakunta päätti 14.5.2018 kokouksessaan jatkaa kuljetuspalvelujen toteuttamista nykymallilla väliaikaisesti, kunnes päätös uudesta toimintamallista on tehty ja valitun mukainen toiminta käynnistyy (Lue lautakunnan tiedote tästä.)

Vantaan kaupunki tiedottaa hankinnan etenemisestä eri tiedotuskanavien kautta, kun asia etenee.

Yleisötilaisuus 17.1.2018

Kuljetuspalvelun asiakkaille, liikennöitsijöille ja asiasta kiinnostuneille järjestettiin avoin yleisötilaisuus Valtuustosalissa 17.1.2018 koskien kuljetuspalvelun hankintaa. Edellinen vastaava tilaisuus oli Vantaalla Myyrmäessä 12.12.2017.

Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Tilaisuuden esitysaineiston voit ladata tästä.

Ajankohtaista

Twitter