Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kesällä 2018 taksiliikenne vapautui kilpailulle, eivätkä yleiseen taksitaksaan perustuvat vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ole enää mahdollisia. Vantaa selvittää nyt, miten kuljetuspalvelut järjestetään jatkossa. Hankinnan valmistelun aikana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset tilataan edelleen toistaiseksi Lähitaksin kautta.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtui muutoksia 1.7.2018 liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto, mikä tarkoittaa käytännössä taksiliikenteen avautumista kilpailulle. Kustannusten hallinta ja kuljetuspalvelujen laadun varmistaminen edellyttävät hankintalain mukaisesti entistä laajemmin palvelujen kilpailuttamista ja eri järjestämismallien selvittämistä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala selvittää eri vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi jatkossa. Konsulttiyritys KPMG Oy Ab selvitti Vantaan ja Keravan yhteisestä toimeksiannosta kuljetuspalveluiden järjestämisvaihtoehtoja kevään 2018 aikana. Selvityksestä saatiin raportit, joita käytetään kuljetuspalvelujen hankinnan valmistelussa. Selvityksissä on mm. vertailtu kuljetuspalvelujen järjestämistä yksin kaupungin omana toimintana sekä yhteistoimintana muiden kuntien kanssa.

Kuljetuspalvelun kilpailutus

Asiakkaiden kuljetuspalvelut toimivat kuljetuspalvelujen hankinnan ajan entiseen tapaan siten, että matkat tilataan Lähitaksin kautta.

Vantaan ja Keravan kaupungit kilpailuttavat yhdessä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä niihin liittyvät välityspalvelut. Talven ja kevään 2018 aikana pidettiin yleisötilaisuuksia, joista saatua aineistoa käytetään kuljetuspalveluiden hankinnan valmistelussa.

Osana valmistelua Vantaa ja Kerava järjestivät markkinakartoitustilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa keskusteltiin ilmoittautuneiden yritysten kanssa kuljetuspalvelujen ja välityskeskustoiminnan järjestämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä hankintamenettelyistä. Kummankin kaupungin vammaisneuvostojen edustajat osallistuivat palveluntuottajien kanssa käytyihin markkinakartoitustilaisuuksiin.

Kesällä 2018 kuljetuspalvelujen asiakkaille lähetettiin kirjeet, joissa kerrottiin, että kuljetuspalvelun järjestäminen jatkuu hankinnan aikana entiseen tapaan Lähitaksin toimesta. Asiakkaiden kuljetuspalvelupäätökset käsitellään jatkossakin Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden toimesta.

Mitään päätöksiä uudesta järjestämistavasta ei siis ole vielä tässä vaiheessa tehty, vaan kyse on ollut eri järjestämisvaihtojen selvittämisestä. Asian valmistelu etenee virkamiestyönä ja sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa poliittisesti valmistelun etenemistä. Lautakunta päätti 14.5.2018 kokouksessaan jatkaa kuljetuspalvelujen toteuttamista nykymallilla väliaikaisesti, kunnes päätös uudesta toimintamallista on tehty ja valitun mukainen toiminta käynnistyy (Lue lautakunnan tiedote tästä.)

Vantaan kaupunki tiedottaa hankinnan etenemisestä eri tiedotuskanavien kautta, kun asia etenee.

Yleisötilaisuus 17.1.2018

Kuljetuspalvelun asiakkaille, liikennöitsijöille ja asiasta kiinnostuneille järjestettiin avoin yleisötilaisuus Valtuustosalissa 17.1.2018 koskien kuljetuspalvelun hankintaa. Edellinen vastaava tilaisuus oli Vantaalla Myyrmäessä 12.12.2017.

Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Tilaisuuden esitysaineiston voit ladata tästä.

Ajankohtaista

Twitter