Lounaniityn päiväkoti (nro 002478)

Kuva alueen rakennuksista

Asemakaavamuutos sisältää päiväkotitontin ja omakotitontin Lounaniitylle Auertien päähän. Päiväkodin rakennusoikeus olisi noin 2 800 k-m² ja omakotitontin 200 k-m² (kerrosneliömetriä).
Suurin kerrosluku olisi kaksi.

Vantaanlaaksoon tarvitaan uusi päiväkoti. Nykyinen Vantaanlaakson päiväkoti on liian pieni ja sijaitsee meluisalla paikalla. Uusi päiväkoti tulee sijoittaa alle 55 dB:n tie- ja lentomelualueelle, jolloin ainoa soveltuva paikka Vantaanlaaksossa on Lounaniityn eteläosa ja maaperän vuoksi nyt esitetty paikka.

Alueen sijainti

Alue sijaitsee osoitteessa Auertie 17 ja 19, osa Lounaniittyä.

Hakija

Alueen omistaa Vantaan kaupunki.

Nykytilanne

Kaava-alue on pääosin avointa aluetta rantapuustoineen ja metsäsaarekkeineen. Alue on valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta (1995), voimassa olevan yleiskaavan maisemallisesti arvokasta aluetta (2007) ja hyväksytyn yleiskaavan arvokasta kulttuuriympäristöä (2021). Kaava-alueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Maaperä on hiekkaa ja silttiä, alempana savea. Alue on pohjavesialuetta.

Kaavan nro 002478 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.8.2021

Voit antaa kaavaan mielipiteen 14.9.2021 mennessä.

Asukasyhteistyö

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter