Martinlaakson ja Hakunilan osallistuvassa budjetoinnissa äänestettiin - toteutukseen 14 ehdotusta

Kuva seinämaalauksesta. Seinällä on lappu, jossa lukee "Yhdessä viihtyisämpää kaupunkia".

Hakunilan ja Martinlaakson kaupunginosissa on ollut syksyn ajan meneillään osallistuva budjetointi, joka huipentui loka-marraskuussa toteutettuun äänestykseen. Meidän Hakunila- ja Meidän Martsari -äänestyksissä alueiden vähintään 12-vuotiaat asukkaat valitsivat, mitkä asukkaiden aiemmin ideoimista ehdotuksista kaupunginosien kehittämiseksi toteutetaan.

Kummallakin alueella asukkaat saivat päättää 50 000 euron käytöstä. Ehdotuksista toteutetaan äänestyksessä eniten ääniä saanut sekä seuraavaksi eniten ääniä saaneista ehdotuksista järjestyksessä niin monta muuta ehdotusta kuin budjettiin mahtuu.

Hakunilassa toteutetaan frisbeegolfrata (30 000 €), parannetaan valaistusta (15 000 €) ja uusitaan Hakunilan urheilupuiston lenkkipolun opasteet (5000 €). Paljon ääniä sai toteutettavien ehdotusten lisäksi myös ehdotus asentaa Sotungin koulun pihalle keinuja ja kiipeilyteline. Sotungin koulun pihan ehdotus oli kuitenkin yhtä kallis kuin budjetti kokonaisuudessaan, joten tullakseen valituksi ehdotuksen olisi pitänyt saada eniten ääniä, kun se nyt oli toiseksi suosituin.

Martinlaaksossa tehosiivotaan ostoskeskuksen ja aseman alue (6000 €), asennetaan vaarallisen jätteen astia (700 €), perustetaan ötökkäystävällinen kukkaniitty (4000 €), asennetaan pöytäryhmä Koivikkopuistoon (1200 €), asennetaan lisää roska-astioita Martinlaakson vilkkaille kulkureiteille (7000 €) ja puistoihin (7000 €) , siivotaan Laajavuoren kalliot (4000 €), istutetaan lisää puita ja pensaita katujen varsille (10 000 €), järjestetään puistojoogaa Martinlaakson puistoissa (1000 €), hankitaan viljelylaatikoita kaupunkiviljelyä varten (1000 €) ja lisätään kukkaistutuksia (8000 €).

Äänensä osallistuvassa budjetissa antoi 226 martinlaaksolaista ja 368 hakunilalaista. Äänestysaktiivisuus oli näin ollen Hakunilassa hieman alle 4 prosenttia ja Martinlaaksossa hieman yli 2 prosenttia. Taso vastaa äänestysaktiivisuutta monissa muiden kaupunkien vastaavissa osallistuvan budjetin äänestyksissä.

Äänestyksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa osallistu.vantaa.fi. Voittajaehdotukset toteutetaan kesäkaudella 2021.

Kaupunki kerää palautetta osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta verkkokyselyllä, joka on auki 8.12. asti. Kyselyssä voi antaa palautetta prosessin eri vaiheista ja esittää kehitysehdotuksia. Kyselyyn voi vastata vaikka ei olisi osallistunut Hakunilan tai Martinlaakson osallistuvaan budjetointiin tai ei asu kyseisillä alueilla.

”Osallistuvan budjetoinnin prosessi on ollut Vantaalle hieno mahdollisuus saada kuntalaisia uudella tavalla mukaan kaupungin kehittämiseen. Kokemukset olivat hyviä, ja osallistuvaa budjetointia halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa”, kertoo kaupungininsinööri Henry Westlin.

Seuraavaksi osallistuvaa budjetointia toteutetaan vuoden 2021 aikana Länsimäessä, Mikkolassa ja Havukoskella. Osallistuvan budjetoinnin hankkeet toteutetaan osana myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.

Julkaistu: 19.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter