Lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoitusten purkaminen avaa myös kaupungin palveluita Vantaalla

Soittotunnit jatkuvat

Pääkaupunkiseudun kaupungit linjasivat keskiviikkona, että alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta käynnistetään 1.2. alkaen rajatusti ja turvallisuusperiaatteita noudattaen. Toiminnan on noudatettava myös viranomaisten terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

- Tehty linjaus koskee pelkästään lasten ja nuorten harrastustoimintaa, jonka käynnistäminen katsottiin erittäin tarpeelliseksi alle 20-vuotiaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt on tärkeää, että harrastustoiminnassa muistetaan pitää kiinni turvallisen toiminnan periaatteista, että toiminta voidaan pitää turvallisesti käynnissä, muistuttaa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Harrastustoimintaan kuuluvia otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei edelleenkään tule järjestää. Harrastustilojen avautumisesta on järjestetty harrastustoimijoille seurafoorumi eilen ja toinen tilaisuus on tänään klo 15.30–16.30. Foorumit pidetään etänä Teamsissa ja niihin pääsee liittymään seurafoorumin verkkosivuilta löytyvien kokouslinkkien kautta. Tarkemmin kaupungin harrastustilojen käytöstä voit lukea erilliseltä tiedotteelta.

- Kannustamme myös yksityisiä harrastustoiminnan järjestäjiä noudattamaan samoja periaatteita. Kaupungin avustamalta toiminnalta edellytetään samojen turvallisuusperiaatteiden noudattamista, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Åstrand.

Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Kaupungin itse järjestämät harrastusmuodot aukeavat pääosin

Vantaan musiikkiopisto siirtyy lähiopetukseen Vantaan kaupungin linjausten mukaisesti. Opetus koskee lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet vuonna 2001 tai myöhemmin. Pienryhmäopetus ja muskarit alkavat tiloissa, joissa niitä voidaan turvallisesti järjestää. Aikuisten harrastustoiminta on edelleen pelkästään etäopetuksen varassa. Oppilaat voivat halutessaan edelleen saada opetuksen myös etänä.

Laulu- ja puhallinsoitonopetus jatkuu edelleen pääsääntöisesti etäopetuksena, koska kummassakin instrumentissa turvaväli on 4 metriä, eivätkä tilat mahdollista tällaisen turvavälin pitämistä. Kaikki musiikin perusteisiin liittyvä teoriaopetus sekä puhallin- ja jousiorkesterit jatkavat etäopetuksessa. 0-2-vuotiaiden varhaisiän musiikkikasvatus jatkaa etäopetuksessa, mutta 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat palaavat lähiopetukseen

Vantaan kuvataidekoulu siirtyy kokonaisuudessaan lähiopetukseen. Samoin käynnistyvät kouluissa järjestettävät taidekarusellikerhot.

Kaikki kouluilla järjestettävä lasten ja nuorten kerhotoiminta käynnistyy. Tämä toiminta alkaa heti koulupäivien päätyttyä ja päättyy pääsääntöisesti ennen klo 16. Ensisijaisesti toiminnassa suositaan edelleen ulko- ja etäkerhoja, mikäli se on toiminnan kannalta mahdollista. Koulujen kerhotoiminnassa voi olla vain oman koulun oppilaita, joten oppilaat eivät voi mennä toisen koulun kerhoon.

Eilisen päätöksen mukaan myös Vantaalla ulkona toteutettava nuorisotyö mahdollistetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Toiminnalla pyritään huolehtimaan erityisesti vaikeimmissa tilanteissa olevista nuorista.

Harrastustoiminnassa noudatettavat periaatteet

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
  • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.
Julkaistu: 29.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter