Erityisryhmien kortit

Erityisuimakortti

Erityisuimakortti on uinnin vuosikortti. Kortin hinta on 50 € (+mahdollinen 5 € korttimaksu). Erityisuimakortin tarkoituksena on aktivoida vantaalaisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita omaehtoisen liikunnan pariin.

Kortti oikeuttaa uintiin uimahalleissa aukiolo-aikoina kerran päivässä. Lisäksi korttia voi käyttää seuraharjoitusvuoroilla ja erityisryhmien uintivuoroilla mikäli asiakas muutoin täyttää harjoitus- ja uintivuorojen käyttämisen perusteet.

Erityisuimakortti on kaksiosainen. Siinä on kuvallinen kantakortti ja kulunvalvontakortti. Kulunvalvontakortille ladataan uintiaikaa ostohetkestä vuodeksi eteenpäin.

Erityisuimakortin myöntämisperusteet ja ostaminen

Erityisuimakortin myöntämisperusteet perustuvat sairauksiin (diagnooseihin). Asiakkaiden tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset selvitykset kortin saamiseksi (kts. diagnoosiluettelot 1–2 alempana). Erityisuimakorttia ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Korttien myöntämisessä noudatamme 1.1.2006 voimaantulleita myöntämisperusteita.

Asiakkaan tulee huomioida:

1. Osa henkilöistä voi ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta aukioloaikoina (kts. luettelo 1 alempana).
2. Osan henkilöistä (kts. luettelo 2 alempana) on soitettava erityisliikunnan suunnittelijalle 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00) ja sovittava lääketeiteellinen selvitys toimitetaan nähtäväksi liikuntapalveluiden toimistoon. Tämän jälkeen asiakas saa kotiin postitetun tositteen, jota vastaan voi ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta.

Erityisuimakortin oston yhteydessä asiakkaan tulee esittää uimahallin kassalla:

• henkilöllisyystodistus
• perusteet kortin myöntämiseksi
• yksi (1) passikuvanomainen valokuva liitettäväksi kantakorttiin (kuvan koko 35–35 mm x 45–47 mm).

1. Seuraavissa tapauksissa voit ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta (uimakortin myöntämiseksi vaadittava peruste on ilmoitettu vamman tai sairauden yhteydessä):

• astma - Kelakortin tunnus 203
• reuma - Kelakortin tunnus 202
• diabetes - Kelakortin tunnus 103
• parkinsonin tauti - Kelakortin tunnus 110
• sepelvaltimotauti - Kelakortin tunnus 206
• MS-tauti (diagnoosi G35) - Kelakortin tunnus 109, 303 tai lääketieteellinen selvitys*
• psykiatriset sairaudet - Kelakortin tunnus 112, 188 tai lääketieteellinen selvitys* diagnoosista F32.2 tai F33.2
• polion jälkitilat - lääketieteellinen selvitys*
• lihastaudit (diagnoosi G70-G73) - lääketieteellinen selvitys*
• motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82) - lääketieteellinen selvitys*
• uniapnea - lääketieteellinen selvitys*
• etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13) - lääketieteellinen selvitys*
• CP-vamma (diagnoosi G80) - lääketieteellinen selvitys*
• kehitysvamma - lääketieteellinen selvitys*
• dysfasia, alle 18-vuotiaat (diagnoosi F80.2 tai F80.1) - lääketieteellinen selvitys*
• hyperkineettiset häiriöt, alle 18-vuotiaat (diagnoosi F90.0) - lääketieteellinen selvitys*
• selän tai alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on vähintään 50% (haittaluokka vähintään 11) - invalidien pysäköintilupa
• näkövamma - näkövammaiskortti

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Mikäli haet korttia selän- tai alaraajojen vamman/sairauteen perustuen, Sinulla tulee olla lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee haitta-aste tai haittaluokka (eli invaliditeetin prosentin tulee näkyä lausunnossa). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään uimakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat.

2. Seuraavissa tapauksissa Sinun tulee soittaa erityisliikunnan suunnittelijalle 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00) ja sovittava miten toimitat lääketeiteellisen selvityksen nähtäväksi liikuntapalveluiden toimistoon. Tämän jälkeen saat kotiin postitetun tositteen, jota vastaan voit ostaa erityisuimakortin uimahallin kassalta.

• dystoniapotilaat - lääketieteellinen selvitys.*
• elinsiirtopotilaat - lääketieteellinen selvitys *
• lonkka- ja polviproteesit - lääketieteellinen selvitys*
• rintasyöpäpotilaat - lääketieteellinen selvitys*
• vammaiset alle 18-vuotiaat lapset (mm. sydänlapset/autistit. Kortti myönnetään myös yli 18 v. autisteille) - lääketieteellinen selvitys*
• selän ja alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on vähintään 50 % (haittaluokka vähintään 11) - lääketieteellinen selvitys*

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään uimakorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat. Mikäli haet korttia selän- tai alaraajojen vamman/sairauteen perustuen, Sinulla tulee olla lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee haitta-aste tai haittaluokka (eli invaliditeetin prosentin tulee näkyä lausunnossa).

Mahdollisuus avustajaan

Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. "2-kortti", joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Uimakortin yläreunassa on nro 2 osoittamassa, että kortin haltija on oikeutettu käyttämään avustajaetua. 2-kortti ei velvoita käyttämään avustajaa.

Kouluiän saavuttaneet tytöt käyttävät naisten pukeutumis- ja peseytymistiloja ja pojat miesten tiloja. Mikäli erityisuimakortin haltija tarvitsee avustusta puku- ja peseytymistiloissa tulee avustajan olla kortin haltijan kanssa samaa sukupuolta. Tällöin avustaja auttaa ja valvoo erityisuimakortin haltijaa liikkumisessa, pukeutumisessa ja peseytymisessä.

Avustajaan oikeutettuja ovat:

• kehitysvammaiset
• CP-vammaiset
• näkövammaiset
• dysfaatikot (alle 18 v.)
• hyperkineettistä häiriötä sairastavat (alle 18 v.)
• alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset ja
• harkinnanvaraiset

Erityisuimakortin uusiminen uintiajan umpeuduttua

Kun erityisuimakorttisi uintiaika umpeutuu voit uusia korttisi uimahallin kassalla näyttämällä kantakortin.

Huomioitavaa

• Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kaupunkikulttuuri / liikunnan palvelualue.
• Uimakortti ei ole hallikohtainen. Uimahallien vuosisulkemisia ei hyvitetä.
• Erityisuimakortti on alennushintainen tuote, joten et voi maksaa sitä liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksuvälineillä.
• Maksua ei palauteta.
• Uimahallien ja kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 € lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli sinulla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.
• Mikäli kadotat kulunvalvontakortin, sinulle voidaan ladata maksukuittia vastaan kadonneelle kortille jäänyt sisältö 5 € maksua vastaan. Tällöin vanha (kadonnut) kortti kuolettuu.
• Erityisuimakortin väärinkäyttö johtaa erityisuimakortin mitätöimiseen.
• Uinti on maksutonta rintamaveteraaneille, alle 7-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joilla on Sporttikortti 70+.
• Koulua käyvien lasten tulee käyttää omaa sukupuolta olevien pukeutumis- ja peseytymistiloja.
• Erityisryhmien uintivuoroihin ja perhesaunavuoroihin voit tutustua "saunavuorot" -sivuilta.
• Kortti myydään myös ulkopaikkakuntalaisille.
• Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Erityisryhmien kuntosalikortti

Erityisryhmien kuntosalikortin tavoitteena on aktivoida vantaalaisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita omaehtoisen liikunnan pariin. Erityisryhmien kuntosalikorttia myönnetään omaehtoiseen vapaaharjoitteluun kuntosalien vapaaharjoitteluaikoina ja erityisryhmien kuntosaliharjoitteluvuoroilla.

Erityisryhmien kuntosalikortissa on kuvallinen kantakortti ja kulunvalvontakortti/kulkutunniste.

Kuntosalikortin ostaminen ja myöntämisperusteet

Erityisryhmien kuntosalikortin myöntämisperusteet perustuvat sairauksiin (diagnooseihin). Asiakkaiden tulee esittää myöntämisperusteiden mukaiset selvitykset kortin saamiseksi (kts. diagnoosiluettelo alempana). Erityisryhmien kuntosalikorttia ei myönnetä mikäli asiakas ei täytä myöntämisperusteita. Korttien myöntämisessä noudatamme 1.1.2006 voimaantulleita myöntämisperusteita.

Saat hankittua kantakortin uimahallin Tikkurilan, Hakunilan, Myyrmäen ja Martinlaakson uimahallin kassalta. Voit halutessasi myös soittaa erityisliikunnan suunnittelijalle 050 314 6402 (suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9.00–11.00), jotta voimme sopia miten toimitat vaaditut diagnoositiedot liikuntatoimistoon nähtäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa Sinulle toimitetaan antamaasi kotiosoitteeseen tosite, jota vastaan voit hankkia kantakortin uimahallin kassalta.

Koivukylän vanhustenkeskuksessa harjoittelunsa aloittavien tulee hankkia kuntosalin kulkutunniste Dixin Vantaa-infosta. Sitä ennen asiakkaalla tulee olla erityisryhmien kuntosalikortin kantakortti hankittuna.

Erityisryhmien kuntosalikortin kantakortin hankkimisen yhteydessä Sinun tulee esittää:

• henkilöllisyystodistus
• perusteet kortin myöntämiseksi
• yksi (1) passikuvanomainen valokuva liitettäväksi kantakorttiin (kuvan koko 35–35 mm x 45–47 mm).

Olet oikeutettu ostamaan erityisryhmien kuntosalikortin, mikäli sinulla on jokin seuraavista sairauksista tai vammoista (vaadittava peruste kortin myöntämiseksi on ilmoitettu vamman tai sairauden yhteydessä);

• selän tai alaraajojen sairaudesta johtuva liikuntavamma, jonka haitta-aste on väh. 50 % (haittaluokka väh. 11) - lääketieteellinen selvitys*
• Kehitysvamma - lääketieteellinen selvitys*
• CP-vamma (diagnoosi G80) - lääketieteellinen selvitys*
• MS-tauti (diagnoosi G35)- Kelakortin tunnus 109, 303 tai lääketieteellinen selvitys*
• etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13) - lääketieteellinen selvitys*
• polion jälkitilat - lääketieteellinen selvitys*
• parkinsonin tauti - Kelakortin tunnus 110
• lihastaudit (diagnoosi G70-G73) - lääketieteellinen selvitys*
• näkövamma - näkövammaiskortti
• reuma - Kelakortin tunnus 202
• epilepsia (diagnoosi G40) - Kelakortin tunnus 111
• psykiatriset sairaudet - Kelakortin tunnus 112, 188 tai lääketieteellinen selvitys* diagnoosista F32.2 tai F33.2
• dystonia - lääketieteellinen selvitys*
• lonkka- ja/tai polviproteesit - lääketieteellinen selvitys*
• fibromyalgia - lääketieteellinen selvitys*

Lääketieteellisellä selvityksellä* tarkoitamme esim. kopiota sairaalan sairauskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi ja sairauden vaikeusaste (esim. C-lausunto, B-lausunto). Mikäli haet korttia selän- tai alaraajojen vamman/sairauteen perustuen, Sinulla tulee olla lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee haitta-aste tai haittaluokka (eli invaliditeetin prosentin tulee näkyä lausunnossa). Lonkka- ja polviproteesipotilailla riittää lentoliikennettä varten annettu kortti proteesista. Erillisen lääkärinlausunnon hankkiminen pelkästään kuntosalikorttia varten ei ole tarkoituksenmukaista, mikäli entisistä asiakirjoista selviää vaadittavat asiat.

Mahdollisuus avustajaan

Joidenkin asiakkaiden on mahdollista saada nk. "2-kortti", joka oikeuttaa asiakkaan saamaan täysi-ikäinen (18 v.) avustaja maksutta mukaan. Kantakortin yläreunassa on nro 2 osoittamassa, että kortin haltija on oikeutettu käyttämään avustajaetua. 2-kortti ei velvoita käyttämään avustajaa.

Avustajaan oikeutettuja ovat:

• kehitysvammaiset
• CP-vammaiset
• näkövammaiset
• harkinnanvaraiset

Kuntosalimaksut ja kuntosalit

Erityisryhmien kuntosalimaksut ovat saman hintaisia kuin eläkeläisille, opiskelijoille tai työttömille suunnatut kuntosalin vapaaharjoittelukortit. Erityisryhmien kuntosalikortti ei oikeuta ostamaan kuntosalin kertakäyntiä. Erityisryhmien kuntosalikortti oikeuttaa harjoittelemaan erillisillä erityisryhmien kuntosalivuoroilla. Muutoin edut ja velvoitteet ovat samat kuin muillakin kuntosaliasiakkailla. Kuntosalimme sijaitsevat Myyrmäen, Martinlaakson, Tikkurilan ja Hakunilan uimahallien yhteydessä sekä Koivukylän vanhustenkeskuksessa.

Myyrmäen, Martinlaakson, Tikkurilan ja Hakunilan uimahallien kuntosalit:

• Sarjakortit; 10 kerran kortti 33 €, 25 kerran kortti 70 €
• Kuukausikortit; 1 kk 28 €, 3 kk 65 €, 5 kk 97 €
• EI kertamaksumahdollisuutta.
• Uinti ja saunomismahdollisuus sisältyvät hintaan harjoittelun päätteeksi.
• Uimahallien ja kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 €:n lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.

Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin hinnat:

• Myynnissä ainoastaan kuukausikortteja: 1 kk 18 €, 3 kk 40 €, 5 kk 65 €
• Kulkutunniste: 10 € (kulkutunniste on kuntosalin avain, joka maksetaan yhden kerran asiakkuuden alussa. Tunnisteesta ei palauteta rahaa takaisin harjoittelun päätyttyä.)
• Kulkutunniste ostettavissa ainoastaan Dixin Vantaa-infosta. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalikorttia ei voi käyttää muissa kuntosaleissa.

Erityisryhmien kuntosalikortin uusiminen harjoitusajan umpeuduttua

Kun kuntosalikorttisi umpeutuu voit uusia kulkukorttisi Tikkurilan, Hakunilan ja Myyrmäen ja Martinlaakson kuntosalikortin uimahallin kassalla näyttämällä kuvallista kantakorttia. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin kulkutunnisteen jatkolataamisen tiedot löytyvät Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalin sivuilta.

Muuta huomioitavaa

• Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastetaan määräajoin. Myöntämisperusteista vastaa Kaupunkikulttuuri / Liikunnan palvelualue.
• Kuntosalien vuosisulkemisia ei hyvitetä.
• Maksua ei palauteta.
• Uimahallien ja niiden kuntosalien kausi- ja vuosikorteista velvoitetaan 5 € lunastusmaksu. Lunastusmaksu lisätään kausi- ja vuosikorttien maksuun. Lunastusmaksua ei peritä, mikäli sinulla on jo entuudestaan kulkukortti. Lunastusmaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi.
• Mikäli kadotat uimahallin kuntosalin kulunvalvontakortin, sinulle voidaan ladata maksukuittia vastaan kadonneelle kortille jäänyt sisältö 5 euron maksua vastaan. Tällöin vanha (kadonnut) kortti kuolettuu.
• Koivukylän vanhustenkeskukse kulkutunniste maksaa 10 €. Mikäli kadotat tunnisteen voimme kuolettaa kadonneen tunnisteen ja siirtää tiedot uudelle tunnisteelle uuden tunnisteen maksua vastaan. Tämä edellyttää, että Sinulla on kulkutunnisteen numero tallessa.
• Erityisryhmien kuntosalikortin väärinkäyttö johtaa kortin mitätöimiseen.
• Erityisryhmien kuntosalikortti on alennushintainen tuote, joten et voi maksaa sitä liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksuvälineillä.
• Kuntosaliharjoitttelu on maksutonta rintamaveteraaneille ja henkilöille, joilla on Sporttikortti 70+.
• Kortti myydään myös ulkopaikkakuntalaisille.
• Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Ajankohtaista