Avustukset liikuntaseuroille

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää vapaa-ajan lautakunta liikuntajohtajan esityksestä. Toiminta-avustukset ja vuokratuki tulevat haettavaksi julkisella kuulutuksella.

Vuoden 2018 toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika päättyy 28.2. klo 16.

Selvityksen vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä voi tehdä vuoden 2018 toiminta-avustuksen haun yhteydessä itsearviointilomakkeella. Erillisenä selvityksenä itsearviointilomake liitteineen on toimitettava viimeistään 30.4.2018 mennessä

Päästäkseen kaupungin tuen piiriin uusien liikuntajärjestöjen ja muiden toimijoiden tulee hakea avustettavuutta. Vantaan kaupungin liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

  1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
  2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
  3. Kohdeavustus liikuntatoimintaan
  4. Tilojen käytön tuki
  5. Vantaan markkinointituki liikuntaan
  6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Lisätietoa avustettavuudesta, eri avustuslajeista, myöntämisperusteista ja hakemisesta löytyy avustukset-sivuilta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter