Kalakannan hoito Vantaalla

Vantaankoskeen ja Mustakoskeen sekä niiden väliseen Vantaankosken suvantoon on perustettu erillinen Vantaankosken kalastuslupa-alue, jonne pyritään istuttamaan saalisvarmuuden parantamiseksi pyyntikokoisia kirjolohia viikottain toukokuun puolivälistä lähtien.

Jätevesien käsittelyn tehostumisen seurauksena Vantaanjoen vesistön veden laatu on parantunut. Se on mahdollistanut taimenkantojen elvyttämisen ja kalojen istuttamisen Vantaalla.
Veden laadun parantamisen lisäksi Vantaan kalavesiä on hoidettu kalojen vaellusesteitä poistamalla, vaelluskalojen kutu- ja poikasalueita kunnostamalla, kalojen istutuksilla sekä kalastuksen ohjauksella.
Kalastus on ohjattu kalaistutuksilla ja kalastuslupien myynnillä vesistön pääuomiin Vantaanjokeen ja Keravanjokeen. Pienemmät sivu-uomat ja purot on säästetty taimenten lisääntymisalueiksi. Kalaistutusten pääpaino on Vantaakoskella.

Mittavien istutusten ansiosta Vantaankosken kalastuslupa-alueesta on muodostunut yksi Etelä-Suomen suosituimmista kalastuspaikoista.

Vantaankosken kalastuslupa-alueella kaikilla kalastajilla, myös alle 18–vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Vantaankosken kalastuslupa. Lisäksi 18–64-vuotiaiden kalastajien on suoritettava kalastonhoitomaksu.

Vantaankosken kalastuslupa käy kalastusluvaksi myös muille Vantaan kaupungin hallitsemille vesialueille Vantaanjoessa, Keravanjoessa ja kaupungin ulkoilualueilla.

Vantaankosken kalastuslupa-alueella saa pyydystää enintään kaksi lohikalaa (taimen, lohi ja kirjolohi) vuorokaudessa. Saaliskiintiön tarkoituksena on parantaa alueen saalisvarmuutta. Saaliiksi saatu taimen, jolla on ehjä rasvaevä, on todennäköisesti luonnon villiä kantaa ja se on viipymättä vapautettava takaisin veteen.

Sallitut pyyntivälineet ovat uistin ja perho. Pyynnissä saa käyttää enintään yhtä vapaa ja viehettä. Perhokalastuksessa voi käyttää kahta sivuperhoa. Syöttien käyttö kalastuksessa on kielletty. Kohon käyttö uistimella ja perholla kalastaessa on kielletty.

Vantaankosken kalastuslupa-alueella taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.-30.11.

Kalastus Vantaankoskessa on kielletty 1.10.–30.11.

Vantaankoskessa ja Mustakoskessa kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi. Muissa koskissa kahluukielto astuu voimaan jo 1.9.

Ajankohtaista