Luo-alueet

tLuonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-alueet) ovat kaavaan merkittyjä erityisiä luontoarvoja sisältäviä alueita, jotka eivät ole kuitenkaan rauhoitettuja. Luo-alueiden hoidossa ja käytössä on erityisesti huomioitava luontoarvot ja niiden säilyminen. Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa noin 620 hehtaaria luo-alueita. Niistä suurin osa sijaitsee Vantaan yleiskaavan virkistysalueilla sekä maa- ja metsätalousalueilla.

Vuonna 2005 valmistunut raportti Vantaan luo-alueista on luettavissa täällä.

Ajankohtaista

Twitter