Vaikuttaja-päivä

Vaikuttaja-päivän tarkoituksena on lisätä tietoa vaikuttamismahdollisuuksista Vantaalla sekä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Perinteeksi muodostuneen Vaikuttaja-päivän ansiosta lapsen ja nuoren mielipidettä kuullaan Vantaalla.

Vaikuttaja-päivä kokoaa lapset ja nuoret vaikuttamaan

Vaikuttaja-päivään osallistuu 2 edustajaa jokaisesta vantaalaisesta peruskoulusta ja toisen asteen oppilaitoksen toimipisteestä sekä esiopetuksen lapsien edustajat. Lasten ja nuorten lisäksi kaikista kouluista ja oppilaitoksista tilaisuuteen saapuu yksi opettaja.

Vaikuttaja-päivä 2020

Vaikuttaja-päivä on Vantaan kaupungin oma tapahtuma, joka järjestetään vuonna 2020 jo kolmannentoista kerran. Tilaisuudessa kouluja ja oppilaitoksia edustavat oppilaat, opiskelijat ja esiopetuksen lapset tuovat kaupungin päättäjien tietoon lapsille ja nuorille tärkeitä asioita. Vaikuttaja-päivällä on tärkeä rooli Vantaan kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.

Vuoden 2020 Vaikuttaja-päivän teemana on osallistuva budjetointi. Päivä järjestetään keskiviikkona 15.4.2020 Vantaan kaupungintalolla. Vaikuttaja-päivään osallistuu kaksi oppilas-/opiskelijakunnan hallituksen valitsemaa edustajaa jokaisesta koulusta ja oppilaitoksen toimipisteestä, Vantaan kaupungin nuorisovaltuusto sekä esiopetuksen edustus.

Päivä koostuu ryhmäkeskusteluista ja äänestyksestä, jotka pohjautuvat toimipisteiden ennakkotehtäviin. Vaikuttaja-päivässä äänestetään toteutukseen etenevistä parannusehdotuksista. Eniten Vaikuttaja-päivässä ääniä saavat ehdotukset etenevät toteutukseen vuoden 2020 aikana.

Vaikuttaja-päivässä 2020 osallistuvan budjetoinnin kautta jaettava rahamäärä on 190 000 €. Summa jaetaan alakoulujen, ylä- ja yhteinäiskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimipisteiden kesken niin, että alakoulujen ehdotuksille on jaettavana 78 033 €, ylä- ja yhtenäiskoulujen ehdotuksille 78 033 € ja toisen asteen oppilaitosten toimipisteiden ehdotuksille 33 934 €.

Lisätietoja:

Vaikuttaja-päivän koordinaattori
projektikoordinaattori Marjut Eskola
marjut.eskola2@vantaa.fi
p. 050 312 4501

Ajankohtaista

Twitter