Mikä on ympäristöystävällisin julkinen liikkumistapa? Mikä on junan ja metron päästöjen suhde?

Liikkumismuotojen ympäristöystävällisyyttä voidaan verrata niiden tuottamilla kasvihuonekaasupäästöillä per liikuttu henkilökilometri. Tämä kuvaa keskimääräistä yhden matkustajan tuottamaa kasvihuonekaasupäästöä kullakin kulkuvälineellä. Esim. keskimääräinen suomalainen henkilöauto tuottaa 152 g hiilidioksidi ekvivalenttia (CO2e) yhden kilometrin matkalla. Keskimäärin suomessa autoissa kulkee 1,7 matkustajaa, joten kukin matkustaja tuottaa 89 g/CO2e jokaisella ajetulla kilometrillä. Tällä vertailulla ympäristöystävällisimpänä julkisen liikenteen kulkuvälineenä voidaan pitää junia, joiden päästöt ovat nolla.

Kulkuväline Polttoaineen kasvihuonekaasupäästöt Kuluttama energian määrä
polkupyörä 0 g/hkm CO2e
metro 0 0.18 kWh/hkm *
lähijuna (flirt)0 0 0.071 kWh/hkm *
kaukojuna (ic) 0 0.054 kWh/hkm *
linja-auto/lähiliikenne 53 g/hkm CO2e
linja-auto/kaukoliikenne 41 g/hkm CO2e
henkilöauto 89 g/hkm CO2e
lentokone 240 g/hkm CO2e
matkustajalaiva 282 g/hkm CO2e

*energia tuotetaan vesi ja/tai tuulivoimalla -> CO2e päästöt on nolla.

Lähteet: VTT-lipasto: http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/ ja www.atmosfair.de/

Onko Vantaalle mietitty metroliikennettä?Miksi Vantaalle tuleva ratikka kulkee vain Itä-Vantaalla?

Vantaalle valmistui kehärata 2015 ja nyt sille suunnitellaan lisäasemia. Seuraava iso hanke on pikaraitiotie Aviapoliksesta Länsimäkeen/Mellunmäkeen nykyisen metroradan päätepysäkin lähelle. Lisäksi yleiskaavaluonnokseen on merkitty mm. raitiotieyhteys Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä, sekä Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä. Länsimetro 2:en jälkeen metron jatkoa on jossain suunnitelmissa esitetty Mellunmäestä itään. Siihen voisi tulla asemia Itä-Vantaalle.

Voiko busseista tehdä ilmaisia jonkun muun maksun kautta?

Lähiliikenteen busseista voi tehdä ilmaisia matkustajille kustantamalla koko palvelu HSLalueen kuntien budjetista maksettavalla osuudella.

Voisiko ympäristöystävällisintä julkista liikkumistapaa painottaa?

Kuntarajat ylittävässä maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuuden suunnitelmassa vuosille 2019–2050 (MAL2019 ) linjataan, että ”joukkoliikenne integroidaan kokonaisuutena juna- ja metroverkosta alkaen. Liikennejärjestelmää kehitetään kestäviin kulkumuotoihin pohjautuvaksi muodostamalla koko seudulle pitkän aikavälin raidevisio sekä sen toteuttamispolku.” Ympäristöystävällisintä liikkumistapaa siis painotetaan pitkän aikavälin suunnitelmassa.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter