Tietoa oppilaille

Lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 24.8.-18.12.2020

Kevätlukukausi 11.1.-21.5.2021

Syysloma viikolla 42 (12.-16.10.)

Talviloma viikolla 8 (22.-26.2.)

Arkipyhien aattoina tunnit pidetään normaalisti. Arkipyhille sattuvat tunnit pidetään opettajan ilmoittamana päivänä. Arkipyhiä ovat: 31.10.,2.4., 5.4., ja 13.5.

Lukujärjestys vuodelle 2020-2021 (pdf)

Työpajat

Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Työpajoja järjestetään Kulttuurikeskus Orvokissa (Orvokkitie 15, Tikkurila), Myyrmäkitalossa (Paalutori 3, Myyrmäki), Kartanonkosken koululla (Tilkuntie 5, Pakkala), Aurinkokiven koululla (Aurinkokivenkuja 1, Kivistö), sekä Lumossa (Urpiaisentie 14, Korso). Oppitunnin kesto on 3 x 45 min tai 4 x 45 min, ja opetusta on kerran viikossa.

Lue työpajakuvaukset Opetus osiosta.

Jatkoilmoittautuminen

Kuvataidekoulussa jo opiskelevien oppilaiden jatkoilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden opintoihin on keväisin. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti oppilastunnuksia käyttäen osoitteessa http://vkk.eepos.fi

Oppilas voi pitää yhden kokonaisen lukuvuoden taukoa opintojensa aikana. Tauon voi pitää myös osissa, esim. syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2022.

Todistukset

Oppilaan keskeyttäessä perus- tai syventävät opintonsa, hän saa pyydettäessä osallistumistodistuksen, jossa näkyvät kaikki kuvataidekoulussa suoritetut opinnot. Todistus lähetetään sähköisesti pdf-muodossa.

Perusopintojen päättötodistus annetaan noin 12-vuotiaana, jos oppilas on opiskellut vähintään kolme lukuvuotta. Perusopintojen päättötodistus lähetetään automaattisesti sähköisesti pdf-muodossa.

Syventävien opintojen päättyessä lopputyön tehneelle opiskelijalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen päättötodistus. Opintojen päättötodistus lähetetään automaattisesti sähköisesti pdf-muodossa.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Kodin ja kuvataidekoulun välinen luottamus ja yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta. On hyvä kertoa omalle opettajalle tai rehtorille, jos lapsella on jokin sellainen diagnoosi, joka on syytä ottaa huomioon opetuksessa.

Taiteen perusopetuksessa tarvitaan keskittymis- ja ryhmätyötaitoja. Jotta lapsi pystyisi täysipainoisesti osallistumaan opetukseen, saattaa vanhemman mukanaolo tunneilla olla välttämätöntä. Ryhmissämme ei ole säännöllisesti käytettävissä kouluavustajaa.

Avoimet ovet

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan lapsensa työskentelyä. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen oman opettajan kanssa.

Alennukset lukukausimaksuihin

Maksuhuojennus

Maksuhuojennusta voi hakea vähävaraisuuden perusteella yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Hakukaavakkeita saa pyynnöstä kuvataidekoulun toimistosta tai sen voi tulostaa tästä. Maksuhuojennusta ei myönnetä varhaisiän (5-6v) opinnoista.

Syksyllä aloittavien uusien oppilaiden ja jatkavien oppilaiden tulee palauttaa maksuhuojennushakemus liitteineen viimeistään 11.9.2020 klo 14 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, käyntiosoite: Asematie 7, 01300 Vantaa .

Kevään maksuhuojennuksia on oikeutettuja hakemaan kesken syyskauden aloittaneet ja kevätkauden alussa aloittavat uudet oppilaat. Maksuhuojennushakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 15.1.2021 klo 14 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, käyntiosoite: Asematie 7, 01300 Vantaa.

Sisaralennus

Sisaralennusta (50%) voi hakea Vantaan kuvataidekoulussa/Vantaan musiikkiopistossa opiskelevalle kolmannelle tai sitä useammalle saman perheen lapselle. Sisaralennusta voi hakea vapaamuotoisesti, mieluiten sähköpostitse. Hakemuksessa pitää mainita lasten nimet ja oppilaitokset, joissa he opiskelevat.