Asukaspuistot ja avoimet päiväkodit

Lapsi leikkimässä asukaspuistossa

Asukaspuistojen sisätilat on avattu 6.9.2021

Asukaspuistojen toiminta tapahtuu edelleen pääosin ulkotiloissa ja puistoissa noudatetaan voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita.

Lisää tietoa koronaviruksesta löytyy vantaa.fi/korona.

Asukaspuistot

Asukaspuistojen toiminta on ohjattua ja tapahtuu ulkona tai sisätiloissa. Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta ja henkilökunnan kanssa yhdessä toteuttaen. Se sisältää vapaata yhdessäoloa ja leikkiä sekä esimerkiksi taito- ja taideaiheita, musiikkia, liikuntaa ja retkiä. Asukaspuistojen tarkempi viikko- ja kuukausiohjelma löytyy osoitteesta vantaa.fi ja puistojen ilmoitustauluilta. Asukaspuistot on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Pienet lapset voivat osallistua toimintaan oman huoltajan tai hoitajan seurassa. Osa asukaspuistoista on suljettuna kesällä ainakin heinäkuun ajan.

Avoimet päiväkodit

Avoin päiväkoti on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Avoimen päiväkodin toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Toiminnan sisältö muotoutuu vanhempien esittämien toiveiden pohjalta ja henkilökunnan kanssa yhdessä toteuttaen.

Toiminta sisältää vapaata yhdessäoloa ja leikkimistä sekä esimerkiksi taito- ja taideaiheita, musiikkia, liikuntaa ja retkiä. Paikan päällä on nähtävillä tarkempi viikko- ja kuukausiohjelma siitä, mitä kulloinkin avoimen päiväkodin ohjelmassa on luvassa. Osa avoimista päiväkodeista löytyy myös Facebookista. Vanhemmilla on myös mahdollisuus saada tukea ja keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta.
Avoimen päiväkodin yhteydessä voi toimia myös pienten lasten maksuttomia kerhoja. Lisätietoja toiminnasta saat soittamalla toiminnan järjestäjille.