Yleiskaavoitus

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin.

Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. uudet pääliikenneväylät, kaupungin laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen.

Lentokone

Helsinginseutu.fi

Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa strategista yhteistyötä MAL-neuvottelukunnan puitteissa.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava

Yhteinenostersundom.fi

Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava. Seuraa valmistelua, tutustu kaavaan ja kerro näkemyksesi suunnitelmista.

Ymparisto.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista ja on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.