Annie Advisor -sovellus auttaa löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusTerveysNuoretOpiskelijat

Vantaan toisen asteen koulutuksessa on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Ammattiopisto Variassa sekä Tikkurilan lukiossa onkin pilotoitu Annie Advisor –sovellusta, jonka avulla tuen tarpeet voidaan havaita nopeasti.

Henkilön kädessä on puhelin, jonka näytöllä on tekstiä.

Annie on opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeen havaitsemiseen suunniteltu sovellus. Sovelluksen ytimessä on chatbot, eli automatisoitu keskustelubotti, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaa häntä oppilaitoksen tarjoamiin tukipalveluihin. Käytännössä Annie lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko opiskelija tukea esimerkiksi opintojen suunnittelussa tai jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Chatbot ohjaa tuen tarpeessa olevan opiskelijan tukea tarjoavalle henkilölle, esimerkiksi opinto-ohjaajalle tai psykologille. Sovellus voi neuvoa opiskelijan myös erilaisten kirjallisten tukimateriaalien pariin, kuten IT-helpdeskiin. 

Vantaan ammattiopisto Varia on tehnyt Annien kanssa yhteistyötä vuodesta 2020. Lukuvuoden 2021–2022 aikana Annien kautta on tehty 754 tukipyyntöä. Käyttäjien kokemusten perusteella saadut tulokset ovat positiivisia: kaikki sovellusta kokeilleet opiskelijat haluaisivat sen kokoaikaiseen käyttöön oppilaitoksessa. Eräs Varian opiskelija kommentoi: 

- Tää on mun mielestä mahtava idea. [...] Kyllä varmasti tulee auttamaan opiskelujen etenemistä. 

Variasta saatujen positiivisten palautteiden perusteella Annieta haluttiin kokeilla myös lukiokoulutuksessa. Pilottikouluksi valikoitui Tikkurilan lukio, jossa sovellusta kokeiltiin alkuvuodesta 2022. Palautekyselyn perusteella lukio-opiskelijoiden kokemukset olivat samanlaisia kuin Variassakin. Kaikki Tikkurilan lukion opiskelijat, jotka pyysivät sovelluksen kautta tukea, halusivat sen olevan jatkossakin käytössä oppilaitoksessa. Mukana ollut psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Kuula toteaa Annien olevan hyödyllinen erityisesti niille opiskelijoille, joilla on korkea kynnys pyytää tukea suoraan koulun henkilökunnalta. Viestittely botin kanssa voi siis tuntua helpommalta kuin yhteydenotto henkilökuntaan. 

- Kynnys ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon tai psykiatriseen sairaanhoitajaan voi olla korkea monesta eri syystä. Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten olisi jäänyt ehkä kertomatta, Anne kertoo. 

- Opiskelijoiden mieltä painavien erilaisten ongelmien vaikeutumisen tai pitkittymisen ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että huolenaiheisiin päästään puuttumaan ajoissa. Liian pieniä tai turhia asioita ei ole olemassa, vaan oma tunne tuen tarpeesta riittää, hän jatkaa.  

Kevään aikana selviää, millä tavoin Annien kokeilua jatketaan lukuvuonna 2022–2023. Mahdollisia jatkokehitysideoita on herännyt paljon. Tulevaisuudessa Annieta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työelämässä oppimisen jaksoilla. Myös muunlaisten kyselyiden, kuten lyhyiden hyvinvointi- tai mielipidekyselyiden, tekeminen olisi mahdollista. 

Avainsanat

VariaLukiotOpiskelijoiden terveydenhuolto