Kanniston koulun laajennuksen suunnitelmat hyväksyttiin kaupunkitilalautakunnassa

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui 10.8. syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa.

Havainnekuva  Kanniston koulu, valokuvaaja Sercan Alkan.

Kanniston alakoulu on laajenemassa yhtenäiskouluksi, joten yläkoululaisille on tarpeen rakentaa aineopetustiloja.

Kaupunkitilalautakunta hyväksyi omalta osaltaan Kanniston koulun laajennuksen ja tilamuutosten tarveselvityksen (asia 10). Koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi, millä vastataan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten määrän voimakkaaseen kasvuun. Laajennuksen myötä yhtenäiskoulun oppilaspaikkamäärä nousisi 1070 oppilaaseen.

Laajennuksessa suunnitellaan rakennettavaksi yläkouluikäisten aineopetustiloja 580 oppilaalle. Lisäksi nuorisotilat otettaisiin perusopetuksen käyttöön, mistä saadaan noin 105 oppilaspaikkaa. Nuorisotilan toiminta siirretään Kivistöön uusiin tiloihin Kivistön palvelukeskittymään. Myös nykyisissä koulun tiloissa tarvitaan tilamuutoksia kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Laajennushankkeen kustannusarvio on noin 22,4 milj. euroa ja tavoitteena on, että tilat valmistuisivat vuonna 2025. Asia etenee kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lautakunta jätti pöydälle maa- ja asuntopoliittiset linjaukset (asia 5) ja huoneistotyyppijakauman sekä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskipinta-alan sääntelyn periaatteet (asia 6). Lautakunta palautti valmisteluun lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025 (asia 8) ja sopimuksen lämmön kausivaraston toteutussopimuksesta Vantaan Energia Oy:n kanssa (asia 19).

Esittelijä muutti esitystään kaupungin omistamien kiinteistö- ja osakeomistusten myynnistä (asia 12) siten, että hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen myynnin valmistelu jätettiin pois esityksestä. Lautakunta päätti aloittaa listalla olleiden kaupungin omistamien asuinhuoneistojen ja muiden kuntien alueilla olevien kiinteistöjen myynnin valmistelun. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen.

Muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan on Vantaan päätösarkistossa http://paatokset.vantaa.fi/.